Продължете към съдържанието

Kompenzo

Flag_of_Bulgaria_Flat_Round_Corner-64x64

Лекарска грешка

Ако здравно заведение, лекар или здравен специалист е направил грешка при предоставянето на здравни грижи на вас или вашите близки, потърсете ни! Имате право на финансово обезщетение!
 

Ако е така, ние ще уредим необходимите експертни доказателства и ще продължим иска срещу доставчика на здравни услуги.

Можете да потърсите обезщетение за телесни повреди, причинени от медицинска помощ, ако действията на доставчика на здравни услуги не са били в съответствие с медицинската наука и специфичните за областта правила, което означава, че е действал против закона.

Най-сериозните нарушения в здравеопазването се срещат в акушерския сектор, където последиците от неправомерни действия обикновено са фатални за детето, майката и семейството.

Ако сте претърпели телесна повреда поради неправилни действия и диагнози на медицински специалист, моля свържете се с нас и ние ще се консултираме с експерт в съответната област. Експертно становище за определяне на процедура lege artis или non lege artis е съществена основа за по-нататъшни действия и предявяването на валиден иск за обезщетение.

Свържете се с нас

Ние ще разгледаме вашия иск безплатно и ще се свържем с вас.

Попълнете нашия необвързващ формуляр и представете кратко описание на вашия случай. След това ще преценим дали имате основание за обезщетение за телесна повреда, ще се споразумеем как да продължим и ще разгледаме случая изчерпателно.