Продължете към съдържанието

Kompenzo

Flag_of_Bulgaria_Flat_Round_Corner-64x64

Често Задавани Въпроси

Даваме отговори на вашите най-често задавани въпроси. Ако не намерите отговора на въпроса си тук или искате да изясним нещо за вас, моля не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.
 

Общи въпроси

Какво предлагате и пред какви финансови или други рискове съм изправен чрез сътрудничеството с вас?

Няма скрити рискове от сътрудничеството с нас. Първоначалната консултация и анализ на казуса са безплатни. Нашата компания предлага на клиентите си високо ниво на комфорт и сигурност при процеса на възстановяване на обезщетение. Като част от пълното ни обслужване, ние предоставяме на клиентите си съдействието на специализирана адвокатска кантора, експерти в многобройни сфери и други професионалисти. Нашето сътрудничество с клиентите се основава на принципа „без печалба, без такса“, т.е. договорената такса се изтегля само от успешно възстановеното обезщетение. Това означава, че в случай на неизплатено обезщетение, ние няма да искаме да заплатите никакви такси към нас.

Какво можете да направите, за да ми помогнете при предявяването на иска за обезщетение? Защо вие трябва да ме представлявате? Мога сам да занеса попълнените формуляри на застрахователната компания и тя ще ми плати без проблеми.

В тези ситуации е важно да запомните, че застрахователната компания не е ваш партньор, а контрагент. По този начин не е в интерес на застрахователната компания да изплаща обезщетения в максималната възможна степен, тъй като тя винаги защитава своите интереси преди всичко. От нашия опит знаем, че застрахователните компании обикновено плащат обезщетения в основният им размер и по този начин се опитват да приключат случая възможно най-бързо. Такъв тип компании, обикновено не информират пострадалото лице за други искове, които той или тя е пропуснал да предяви или е предявил само частично. Това често са големи суми, надхвърлящи дори основното изплатено обезщетение. С нас можете да сте сигурни, че ще получите максималното възможно обезщетение.

Лекуващият лекар отказва да попълни нужните формуляри за предявяване на иск. Мога ли да се свържа с вас?

Да, ние предоставяме на всички клиенти оценка на предявените от тях претенции от внимателно подбрани експерти в областта. От опит знаем, че дори в случаите, когато лекар има желание да попълни формулярите, той често, неволно ги попълва неправилно и в крайна сметка може да ви лиши от големи суми обезщетение. Когато работите с нас, можете да сте сигурни, че всички искове ще бъдат попълнени правилно и ще изискват адекватният размер на обезщетението.

Пътно-транспортни произшествия

Как се попълва протоколът за ПТП?

Не сте длъжни да викате полиция на местопроизшествието, ако не са нанесени материални щети на трети лица и няма пострадали или загинали хора при инцидента. От друга страна обаче, в тези случаи сте задължени по закон да съставите общ протокол за злополуката. Законът изисква протоколът да включва идентифициране на мястото и времето на произшествието, участниците в него и превозните средства, причината, хода и последиците от произшествието. Ако документът съдържа гореспоменатите елементи, можете да направите свой собствен такъв. Въпреки това е много по-удобно да се използва стандартизиран формуляр, наречен „Протокол за пътни произшествия“.

Как протича разследването на пътнотранспортно произшествие?

Тежестта на нараняванията, получени от жертвата при катастрофата, обикновено определя дали действията на виновния ще бъдат разглеждани като престъпление или злополука. Определянето на кой от законите за движение по пътищата е нарушила виновната страна, също е уместно съображение. При разследване на пътнотранспортно произшествие обикновено се назначава пътна експертиза, която да установи причината за произшествието, а медицинска експертиза се назначава, за да се определи степента на нараняванията, свързани с произшествието. Въз основа на събраните доказателства полицейският орган обикновено решава, дали произшествието да се оцени като криминално престъпление и да образува наказателно дело или препраща разследването на административен орган за решение.

Всички пасажери ли имат право на обезщетение?

Ако вие, като пасажер, претърпите телесни повреди при пътнотранспортно произшествие, без сами да нарушите правилата за движение (например, като не сте поставили предпазния си колан), при всяко положение имате право на обезщетение от застраховката „Гражданска отговорност“ на виновното лице. Това важи дори ако водачът на превозното средство, в което сте били, е виновен. Няма значение дали шофьорът е ваш приятел, роднина, близък или напротив, практически непознат за вас човек. Ако сте пасажер в колата на виновния, вие също сте жертва на автомобилна катастрофа. Тъй като шофьорите са задължени по закон да плащат задължителната си застраховка, можете да поискате обезщетение директно от застрахователната компания на водача. Това значи, че ако претърпите наранявания при автомобилна катастрофа, причинена от невнимание на ваш любим човек, не трябва да се страхувате да подадете иск за телесна повреда срещу тяхната застрахователна компания. По този начин е възможно обезщетение без допълнителни санкции за лицето, виновно за инцидента.

Имам ли право на обезщетение при злополука в градския транспорт?

Ако сте участвали в произшествие в обществения транспорт (автобус, влак и т.н.) и сте претърпели телесна повреда в резултат на това произшествие, имате право на същото обезщетение, както в случай на обикновено пътнотранспортно произшествие. Най-често това е обезщетение за болката, която сте претърпели, и за разходите, свързани с вашето здраве (например разходите за лекарства, рехабилитация, както и разходите за пътуване до медицинско заведение, свързани с тази телесна повреда). То включва също загуба на доходи или нарушаване на социалния живот (постоянни последици). Най-напред, гореспоменатото обезщетение може да бъде поискано от застрахователя по Гражданска отговорност на автомобила, причинил произшествието. В тези случаи обезщетението се покрива от т. нар. задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Като алтернатива може да се поиска обезщетение и от застрахователя на въпросното транспортно средство (например автобус), който е участвал в произшествието, но не носи вината, съгласно така наречената стриктна отговорност.

Какво можем да получим от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“?

Ако сте участвали в пътнотранспортно произшествие, което не е по ваша вина, може да имате право на обезщетение за щети по превозното средство, причинило произшествието, обезщетение за щети на имущество (например повредено облекло, телефон) и, ако претърпите телесна повреда , обезщетение за тази повреда. В случай на телесна повреда можете да поискате обезщетение за болката, която сте претърпели до момента, разходите за вашето здравеопазване (медицинско лечение, пътуване до медицински заведения, разходи за грижи за неосигурено лице), загуба на доходи и, в случай на по-трайни щети, загуба на удобство.

Трудова злополука

Какво означава трудова злополука?

Терминът „трудова злополука“ означава всяко увреждане на здравето на служител (включително смърт, ако е приложимо), което възниква поради или във връзка с изпълнението на работните задачи. Трудова злополука може да се случи на всеки, дори и на тези, които изпълняват привидно напълно безопасна работа. Например изкълчване на глезена, причинено от падане по стълбище на път за маркетинговия отдел, може да бъде злополука на работното място.

Какво ще кажете за злополуките на път за работа и обратно? А за тези по време на командировка?

Ако нараняването е настъпило на път за работното място или след напускане на същото след работно време, няма връзка с изпълнението на работните задължения и следователно няма да се третира като такова, което е свързано с работата. От друга страна, ако нараняването се случи на път за работна среща или на път за директен работен ангажимент, то ще бъде счетено като нараняване свързано с работата, тъй като е настъпило по време на работните задължения.

Работодателят не иска да издаде протокол за трудова злополука или не иска да предприеме мерки свързани с инцидента. Не съм нарушил безопасността на работното място. Можете ли да ми помогнете?

За съжаление, ситуации като тази са доста чести при трудови злополуки. В този случай ще организираме представителство от специализирана адвокатска кантора, ще инициираме комуникация директно с работодателя и ще поискаме от него да издаде протокол за трудова злополука. След това, ние ще поемем всички преговори с работодателя и застрахователната компания за получаване на справедливо обезщетение за вашата трудова злополука.

Лекарска грешка

Какво означава non lege artis?

Практиката non lege artis не е буквално преведена или дефинирана в нито едно законодателство. Прието за non lege artis е да се счита за действие на практикуващ лекар, който е нарушил правилата, съдържащи се в Закона за здравните услуги и е в нарушение на професионалните стандарти, определени в Конвенцията за правата на човека и Биомедицината. Счита се и за нарушение на общите разпоредби на Чешката Медицинска Асоциация или правилата и уставите на професионалните дружества. Дали дадено действие е non lege artis, т.е. неправилно поведение от страна на лекар, ще трябва да се прецени на индивидуална основа, като се вземат предвид всички аспекти на случая. Въз основа на гореизложеното е ясно, че експертизите ще играят решаваща роля в тази група дела.

Подозирам лекарска грешка, какво да направя? Имате ли опит с подобни случаи и можете ли да ми помогнете?

Нашата специалност включва и случаи на телесна повреда в резултат на лекарска грешка. В тези случаи ние ще работим със свидетел-експерт, за да проверим, въз основа на съответната медицинска документация, дали е настъпила медицинска грешка и дали вашето нараняване е пряко причинно свързано с тази грешка. Ние ще ви предоставим услугите на специализирана адвокатска кантора и ще направим оценка, точка по точка, на вашето здравословно състояние, трайно увреждане и други искове. След това ще започнем да преговаряме от ваше име за получаване на обезщетение. В зависимост от готовността за колаборация на другото лице, преговорите ще се водят в съда или извън него.

Какви конкретни искове за обезщетение мога да подам за телесни повреди, причинени от медицинска процедура?

В случаите, в които има злоупотреба при медицинска процедура или предоставяне на медицинска помощ, жертвите могат да търсят обезщетение за:
– Болка
– Разходи, свързани с медицинско лечение
– Пропуснати възнаграждения
– Нарушаване на социалния живот

– Pain 

– Costs related to medical treatment 

– Lost profits 

– Impairment of social integration

Свържете се с нас

Ние ще разгледаме вашия иск безплатно и ще се свържем с вас.

Попълнете нашия необвързващ формуляр и представете кратко описание на вашия случай. След това ще преценим дали имате основание за обезщетение за телесна повреда, ще се споразумеем как да продължим и ще разгледаме случая изчерпателно.