Přeskočit na obsah

Kompenzo

Aktuální výše duševních útrap v případě úmrtí při dopravní nehodě

Občanský zákoník stanoví, že při usmrcení odčiní škůdce pozůstalému manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké mimo jiné duševní útrapy jednorázovou náhradou vyvažující plně jejich utrpení.  

Konkrétní výše odškodnění duševních útrap není v současné právní úpravě explicitně stanovena, určení konkrétní výše je tedy na soudu, případně dohodě mezi pozůstalými a škůdcem. Výše odškodnění duševních útrap nejbližších příbuzných zemřelého (tj. např. manžel, manželka, rodiče, děti) by podle nejaktuálnější judikatury Nejvyššího soudu měla vycházet z tzv. základní částky. Základní částka se určí jako dvacetinásobek průměrné mzdy za rok, který předchází smrti poškozeného.  

V případě úmrtí poškozeného v roce 2021 se tedy pro účely odškodnění duševních útrap nejbližších příbuzných vyjde z průměrné mzdy za rok 2020, která činila 35 611 Kč.1 Za základní částku se tedy bude považovat odškodnění duševních útrap ve výši 712 220 Kč. 

Tato základní částka je však zpravidla modifikována konkrétními okolnostmi. Soud tak tuto částku může ponížit nebo naopak zvýšit. Zejména se pak při určení adekvátní výše může přihlédnout ke zvláštní intenzitě vztahu mezi pozůstalým a zemřelým, věku zemřelého nebo pozůstalého či případné poskytnutí satisfakce ze strany viníka nehody. 

Odškodnění duševních útrap pozůstalých či další náhrady, které jsou pozůstalým občanským zákoníkem přiznávány, lze jednak uplatnit u odpovědnostního pojistitele vozidla, kterým byla dopravní nehoda způsobena, ale je možné jej také uplatnit v trestním řízení vedeném vůči viníkovi nehody.  

Došlo-li ve Vaší rodině k tragické dopravní nehodě, při níž byla osobě blízké způsobena smrtelná zranění, v jejichž důsledku poškozený zesnul, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc. 

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme sa vám pomoci.
Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.

Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1