Přeskočit na obsah

Kompenzo

Flag_of_Czech_Republic_Flat_Round_Corner-64x64

Články

Pokud jste se dostali do situace, kdy jste utrpěli škodu v důsledku pokousání psem, máte nárok na odpovídající odškodnění. A právě zde …

Výpočet odškodnění pracovního úrazu s Kompenzo V dnešním článku se podíváme na klíčový aspekt, který může výrazně ovlivnit vaše finanční zabezpečení po …

Nehoda, pracovní úraz, zanedbání lékařské péče – nečekané situace, které mohou váš život zásadně ovlivnit. V takových okamžicích je důležité mít po …

Úvod Víte, co dělat, když se vám stane úraz? Kompenzo je tady, aby vám pomohl získat maximální odškodnění, které vám náleží. S …

Úvod Pracovní úrazy mohou mít značný dopad na váš život, a právě proto je důležité zajistit si maximální možnou výši odškodnění, na …

Úvod V chaotickém ruchu každodenního života můžeme být postaveni před neočekávané události, které nás zasáhnou nejen fyzicky, ale i emočně. V případě …

Odškodnění pracovního úrazu s Kompenzo: Získejte maximální odškodnění za újmu na zdraví Pracovní úrazy se bohužel stávají součástí života mnoha lidí. Bez …

Úvod Dopravní nehody mohou mít závažné následky na vaše zdraví i následný život. Po takovém traumatickém zážitku je důležité moci se spolehnout …

Odškodnění je neodmyslitelně spojeno s právem. Kompenzo vám garantuje, že vám pomůže získat maximální možné odškodnění, na které máte dle právního řádu …

Nemoc z povolání: Odškodnění s Kompenzo – Získejte maximum, na kteréo máte nárok Nemoc z povolání může způsobit nejen fyzickou a emoční …

Úvod V dnešní uspěchané a nejisté době je důležité mít na své straně spolehlivého partnera, který vám pomůže získat maximální odškodnění, pokud …

Odpovědnost za dopravní nehodu – výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti řidičem motocyklu jedoucího po hlavní silnici 14 září, 2023 Dopravní nehody Pojďme …

Odškodnění u dopravních nehod s mezinárodním prvkem – v jakém státě žalovat a jaké právo bude rozhodné? 28 srpna, 2023 Články V …

Silniční“ trestná činnost – jak postupovat při odškodnění 15 srpna, 2023 Dopravní nehody Není výjimkou, že je v souvislosti s dopravní nehodou vedeno trestní …

Nepojištěné vozidlo a viník, který ujel od dopravní nehody 19 července, 2023 Dopravní nehody Povinné ručení je záruka, bez které by většina …

Dopravní nehoda v pracovní době 28 srpna, 2023 Dopravní nehoda v pracovní době Nezaviněná dopravní nehoda na pracovní cestě nebo při výkonu …

Odškodnění duševních útrap při smrtelném pracovním úrazu 22 května, 2023​ Pracovní úraz V České republice dochází k cca 100 smrtelným pracovních úrazů ročně, …

Nároky spolujezdce při autonehodě 16 května, 2023​ Dopravní nehody Při dopravních nehodách dochází ve většině případů nejen ke zraněním řidiče, ale rovněž …

Výše hodnoty bolestného při autonehodě v roce 2023 28 srpna, 2023 Dopravní nehody Bolestné je jednou z náhrad, kterou může požadovat poškozený z povinného …

Odškodnění za úmrtí osoby blízké v důsledku dopravní nehody​ 5 května, 2023 Odškodnění za úmrtí Ztráta blízké osoby představuje tragickou událost v životě …

Odškodnění újmy na zdraví utrpěné při dopravní nehodě v zahraničí 3 května, 2023 Nehoda v zahraničí V důsledku volného pohybu v rámci Schengenského …

Odškodnění při dopravní nehodě hromadného dopravního prostředku​ 17 dubna, 2023 Dopravní nehody K dopravní nehodě může dojít vždy a všude, bohužel ani hromadná …

Hodnota bodu bolestného a ztížení společenského uplatní při pracovních úrazech a nemocech z povolání 14 dubna, 2023 Pracovní úraz Hodnota bodů je …

Peloton a cesta k odškodnění poškozených cyklistů 9 srpna, 2022 Sportovní úraz Skupina šesti zkušených cyklistů se vydala na výpravu po menší silnici …

Způsob výpočtu výše odškodnění za trvalé následky 1 července, 2022 Pracovní úraz V jakých oblastech znalec zkoumá ztížení společenského uplatnění (neboli trvalé …

Specifika agenturního zaměstnávání ve věci pracovních úrazů, pracovnělékařských prohlídek a BOZP 2 června, 2022 Pracovní úraz Pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti, kterou …

Hodnota bodu bolestného a ztížení společenského uplatní při pracovních úrazech a nemocech z povolání dle nařízení vlády 276/2015 Sb.: 5 února, 2022 …

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví – co to je a proč ji máme? 24 ledna, 2022 Dopravní nehody …

Odškodnění za v minulosti provedené protiprávní sterilizace 22 ledna, 2022 Pochybení zdravotníka Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové …

Pracovní úraz: posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění 28 prosince, 2021 Pracovní úraz Kdo stanovuje výši náhrady? Výši náhrady škody stanovuje …

Záznam o pracovním úrazu 27 prosince, 2021 Pracovní úraz Co je záznam o pracovním úrazu? Jedná se o dokument, který je zaměstnavatele povinen vystavit …

Nemoc z povolání​ 15 prosince, 2021 Pracovní úraz Nemoc z povolání je „nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů“. …

Jak probíhá šetření dopravní nehody? 20 července, 2021 Dopravní nehody Trestný čin, nebo přestupek? Pro rozhodnutí, zdali bude nehoda šetřena jako přestupek …

Hodnota bodu bolestného v roce 2021 13 července, 2021 Pracovní úraz Při určování hodnoty bodu bolestného při utrpění újmy na zdraví je nutno …

Co lze vymáhat z povinného ručení 30 června, 2021 Dopravní nehody Jako poškozený, tedy ten, kdo dopravní nehodu nezavinil, máte nárok na …

Spoluzavinění na dopravní nehodě a jeho důsledky 30 června, 2021 Dopravní nehody Míra spoluzavinění vyjadřuje, v jaké míře se sám poškozený spolupodílel na …

Jak postupovat po dopravní nehodě? 23 června, 2021 Dopravní nehody Bezprostředně po nehodě  Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, nikdy neodjíždějte z místa nehody. Pokud …

Jak vyplnit záznam či protokol o dopravní nehodě? 23 června, 2021 Dopravní nehody Pokud při dopravní nehodě, které jste se stali účastníkem, nedošlo na vozidlech …

Zranění spolujezdce při dopravní nehodě 18 června, 2021 Dopravní nehody Při dopravních nehodách dochází ve většině případů nejen ke zraněním řidiče, ale …

Aktuální výše duševních útrap v případě úmrtí při dopravní nehodě 18 června, 2021 Dopravní nehody Občanský zákoník stanoví, že při usmrcení odčiní škůdce pozůstalému …

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme sa vám pomoci.

Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu. Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1