Přeskočit na obsah

Kompenzo

Car crash illustration

Dopravní nehoda

Byli jste zraněni jako řidič, spolujezdec nebo chodec? Získejte odškodnění po dopravní nehodě!
Car crash illustration
spravny prst
Naše odměna je jen 10 % ze získaného odškodnění.

Obětem dopravních nehod již mnoho let úspěšně pomáháme získávat maximální možné odškodnění. Naši klienti nám přitom neplatí nic předem, domluvenou odměnu si bereme pouze v případě úspěchu.

Známe detailně vaše práva. Pomůžeme vám efektivně získat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody. Současně vám v případě potřeby zajistíme komplexní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení a při jednání s odpovědnostním pojistitelem či přímo s viníkem nehody. 

Ke každému případu přistupujeme individuálně, diskrétně a empaticky.

Řešíme všechny typy dopravních nehod – pomůžeme vám s nehodou v autě, na motorce, na kole, ale například i v hromadném dopravním prostředku. Naše mnohaleté zkušenosti a síť kontaktů v tuzemsku i zahraničí vám zajistí spravedlivou kompenzaci za vytrpěné bolesti či ztrátu osoby blízké, a to ať už se nehoda stala v ČR či kdekoli v cizině.

Pakliže jste byli zraněni jako spolujezdec, neváhejte se na nás také obrátit, a to i v případech, kdy viníkem nehody byla osoba blízká. U dopravních nehod platí, že pokud nehodu zaviní řidič a zraněným je jeho spolujezdec, tak má tento spolujezdec nárok na plné odškodnění z povinného ručení viníka nehody – náhrada je tak možná bez dalšího potrestání viníka.

Automobilová nehoda

Utrpěli jste újmu na zdraví v důsledku nezaviněné dopravní nehody jakéhokoliv typu vozidla? Máte nárok na odškodnění.

Automobilové dopravní nehody, při kterých dochází ke zranění či dokonce úmrtí, jsou bohužel nadále běžnou součástí silničního provozu. Oběti těchto nehod však často nevědí, na co přesně mají nárok a od koho kompenzaci žádat. Neváhejte se proto obrátit na nás a zajistit tak, že dosáhnete na maximální možné odškodnění.

Nehoda na motorce

Utrpěli jste jako motorkář újmu na zdraví v důsledku nezaviněné dopravní nehody? Uplatněte svůj nárok na odškodnění. 

Dopravní nehody, ve kterých je účastníkem motorkář, bývají mnohdy fatální. Pokud se dostanete do situace, kdy utrpíte vy anebo váš blízký vážnou újmu na zdraví či dojde k úmrtí, obraťte se na nás. Bezplatně zanalyzujeme existenci vašeho nároku a provedeme vás procesem k získání kompenzace. 

Byli jste při nehodě na místě spolujezdce? Pomůžeme vám, a to i v případě, kdy viníkem nehody byla osoba vám blízká. U dopravních nehod platí, že pokud nehodu zaviní řidič a zraněným je jeho spolujezdec, má spolujezdec nárok na plné odškodnění z povinného ručení viníka nehody – náhrada je tak možná bez dalšího potrestání viníka.  

Úraz chodce

Utrpěli jste jako chodec újmu na zdraví v důsledku nezaviněné dopravní nehody? Získejte maximální odškodnění, na které máte nárok.

Dopravní nehody, ve kterých je zraněným chodec, nejsou bohužel výjimečné a často při nich dochází k velice těžké újmě na zdraví. Pokud se do této situace dostanete, neváhejte se na nás obrátit a zjistit, zda máte nárok a jaká je jeho odhadovaná výše. 

Stejně tak vám dokážeme pomoci i v situaci, kdy dojde následkem srážky chodce k úmrtí osoby blízké. V takovém případě mají příbuzní právo na kompenzaci v podobě jednorázového odškodnění, náhrady nákladů pohřbu a v některých případech i v podobě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

Dopravní nehoda v zahraničí

Utrpěli jste újmu na zdraví v důsledku nezaviněné dopravní nehody v zahraničí?

Nezáleží na tom, zda jste byli v pozici řidiče či spolujezdce, bezplatně posoudíme váš nárok na odškodnění a zajistíme získání maximálního možného odškodnění po dopravní nehodě.

Pokud jste se stali obětí nezaviněné dopravní nehody v cizině, neváhejte se na nás obrátit a zjistit, jaký máte nárok. Jsme připraveni pomoci vám. 

Díky naší rozsáhlé síti spolupracujících advokátů vám zajistíme profesionální poradenství a prvotřídní právní zastoupení. Spolupracujeme s mezinárodně úspěšnými advokáty, kteří disponují bohatými zkušenostmi v oblasti odškodňování újmy na zdraví. S námi tak máte jistotu, že bude vymoženo nejvyšší možné odškodnění dle příslušné právní úpravy. 

Další typy nehod

Utrpěli jste újmu na zdraví v důsledku nezaviněné dopravní nehody jako cyklista či koloběžkář? Zranili jste se při nehodě hromadného dopravního prostředku? Máte nárok na odškodnění!

Dopravní nehody se nezaviněně často účastní i cyklisté či osoby jedoucí na koloběžce, přičemž zde bohužel běžně dochází k velice těžkým újmám na zdraví. V případě, že se vám nebo vašim nejbližším stane tato nešťastná událost, neváhejte nás kontaktovat a zjistit, na co máte nárok. 

Stejně tak je možné požadovat odškodnění za újmu na zdraví způsobenou při nehodě hromadného dopravního prostředku (autobusu, vlaku, lodi, letadla a dalších). I v těchto případech vzniká zraněným osobám stejné právo na odškodnění jako při klasických dopravních nehodách. Neváhejte s námi proto zkonzultovat vaše nároky, bezplatně situaci posoudíme a zajistíme vedení celého procesu odškodnění.  

S čím vám můžeme pomoci?

Odškodnění za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při dopravní nehodě zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste při dopravní nehodě o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe:

Odškodnění za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při dopravní nehodě zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste při dopravní nehodě o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe:

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme se vám pomoci.

Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.
Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

Relevantní články

Nároky spolujezdce při autonehodě

Nároky spolujezdce při autonehodě 16 května, 2023​ Dopravní nehody Při dopravních nehodách dochází ve většině případů nejen ke zraněním řidiče,...