Přeskočit na obsah

Kompenzo

Hodnota bodu bolestného a ztížení společenského uplatní při pracovních úrazech a nemocech z povolání dle nařízení vlády 276/2015 Sb.:

Jaký je účel bodů při odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání?

Body se pro účely výše odškodnění v pracovněprávních vztazích aplikuje pro účely výpočtu odškodnění vytrpěné bolesti (rovněž označováno jako bolestné) a ztížení společenského uplatnění (tedy právního označení trvalých následků). Počty bodů za jednotlivá zranění či nemoci z povolání stanovuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Hodnota bodu a výpočet odškodnění

Hodnota bodu za pracovní úraz, jakož i nemoc z povolání, je na základě již zmiňovaného nařízení vlády č. 276/ 2015 Sb. pevně ukotvena na 250, – Kč za jeden bod. Výpočet výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění pak probíhá na základě bodového ohodnocení utrpěného zranění znalcem ve znaleckém posudku. Takto stanovený počet bodů se následně vynásobí hodnotou bodu. Aplikujeme-li tedy na daný případ pomyslnou kalkulačku, kdy je například bodové hodnocení bolesti za tříštivou zlomeninu dolní čelisti stanoveno na 120 bodů a vynásobíme-li tento počet hodnotou jednoho bodu, pak odškodnění bolestného za dané zranění bude činit 30.000, – Kč. Znalec má rovněž možnost zvýšit bodové ohodnocení bolesti, a to například v důsledku komplikací při léčbě či v návaznosti na dobu trvání léčby. Obdobný výpočet se aplikuje i na trvalé následky (ztížení společenského uplatnění), kdy je např. nestabilita (viklavost) hlezenního kloubu, která se rozvinula v důsledku pracovního úrazu hodnocena 800 body, za takový trvalý následek pak náleží odškodnění ve výši 200.000, – Kč. Nutno dodat, že v případě sporu to bude vždy soud, který rozhodne o výši odškodnění, a to nezávisle na hodnocení znalce, zpravidla se však znaleckým posudkem řídit bude.

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme sa vám pomoci.
Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.

Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1