Přeskočit na obsah

Kompenzo

Flag_of_Czech_Republic_Flat_Round_Corner-64x64

Jiné úrazy

Utrpěli jste vy či vaši blízcí zranění při jakékoli nezaviněné události? Vyplňte náš nezávazný formulář a zjistěte, na co máte nárok.
spravny prst
Naše odměna je jen 15-20 % ze získaného odškodnění.
OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU
Stali jste se obětí trestného činu a byla vám tímto činem způsobena újma na zdraví? Víme, že utrpěnou nemajetkovou újmu nemůže zcela odčinit žádná částka, ale peněžitá satisfakce vám alespoň částečně může pomoci překonat složité životní období.
 
SPORTOVNÍ ÚRAZ
Utrpěli jste zranění při sportovních aktivitách? Srazil vás lyžař nebo došlo k újmě na zdraví při sportovním utkání? Pakliže budou splněny předpoklady pro vznik odpovědnosti škůdce, můžete požadovat odškodnění za zranění, ušlý příjem či trvalé následky.
 
ÚRAZ DÍTĚTE
Došlo ke zranění vašeho dítěte ve školce, škole či při aktivitách organizovaných školským zařízením? Zranilo se vaše dítě v zábavním centru? V takovém případě vám pomůžeme s uplatněním adekvátního odškodnění od daného provozovatele.  
 
ÚRAZ ČI NEHODA V ZAHRANIČÍ
Stal se vám úraz v zahraničí? Byli jste v cizině účastníky nezaviněné dopravní nehody? Utrpěli jste újmu na zdraví při zájezdu organizovaném cestovní kanceláří? Stal se vám pracovní úraz mimo Českou republiku? Díky naší síti spolupracujících advokátů vám zajistíme profesionální poradenství a špičkové právní zastoupení v daném státě.  
 

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme se vám pomoci.

Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.
Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

S čím vám můžeme pomoci?

Odškodnění za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při nehodě jakékoliv zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste při nehodě o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe:

Odškodnění za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při nehodě jakékoliv zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste při nehodě o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe:

Relevantní články