Přeskočit na obsah

Kompenzo

Odškodnění při dopravní nehodě hromadného dopravního prostředku​

K dopravní nehodě může dojít vždy a všude, bohužel ani hromadná doprava tomu není výjimkou, proto je více než vhodné, vědět na co máte nárok a kde své případné nároky uplatnit.

Máte nárok na odškodnění?

Pokud jste byli účastni dopravní nehody hromadného dopravního prostředku (autobusu, vkladu a dalších) a v důsledku této nehody vám byla způsobena újma na zdraví, vzniká vám nárok na stejné náhrady jako při běžné dopravní nehodě – konkrétně se jedná o nárok na odškodnění vytrpěné bolesti, na náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví (např. náklady za léky, rehabilitace, ale také jízdné do zdravotnického zařízení, které se pojí s touto újmou). Dále se jedná o ztrátu na výdělku či ztížení společenského uplatnění (trvalé následky).

U koho nárok uplatňovat?

Výše uvedených náhrad se lze v prvé řadě domáhat u odpovědnostního pojistitele dopravního prostředku, který dopravní nehodu způsobil, přičemž v takových případech jsou náhrady hrazeny z tzv. povinného ručení. Alternativně je možné uplatnit náhrady i u pojistitele daného hromadného prostředku (např. autobusu), jenž byl účastníkem dopravní nehody, avšak nebyl jejím viníkem, a to v návaznosti na tzv. objektivní odpovědnost z provozu dopravního prostředku.

Pokud jste byli účastníky hromadné dopravní nehody, ať už autobusu, vlaku či metra, neváhejte se obrátit na náš tým specialistů v oboru odškodnění dopravních nehod, kteří bezplatně posoudí váš případ.

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme sa vám pomoci.
Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.

Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1