Přeskočit na obsah

Kompenzo

Flag_of_Czech_Republic_Flat_Round_Corner-64x64

Stojíme na vaší straně

Stojíme na vaší straně

Již od roku 2013 úspěšně pomáháme lidem, kteří utrpěli nezaviněná zranění či přišli o osobu blízkou. Naši cestu jsme začali pod názvem První zdravotní poradenská, ale v roce 2023 se společnost přejmenovala na Kompenzo. Impulsem ke změně byl vstup investorů ze společnosti LitFin a plánem do budoucna je rozšíření projektu za hranice České republiky.

Našim klientům poskytujeme odborné poradenství v náročných životních situacích a pomáháme jim získávat potřebnou podporu a pomoc v průběhu celého procesu uplatňování nároků. Spolupracujeme s kvalifikovanými odborníky z advokátní kanceláře KLB Legal, kteří poskytují právní zastoupení na nejvyšší úrovni.

Naše dosavadní úspěchy, které vedly ke spravedlivému odškodnění stovek našich klientů, nás motivují k další práci a posilují smysl našeho úsilí. Jsme odhodláni i nadále pomáhat lidem v náročných životních situacích na cestě ke spravedlivému odškodnění.

Náš tým

Petr Budzinksi
Zakládající partner

Petr absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, rovněž studoval Fakultu stavební ČVUT a specializační kurz oceňování nemovitostí. Petr rád pracuje na nových projektech, řešení krizových situací a legislativní činnosti a jeho velkým koníčkem jsou nemovitosti. V rámci agendy odškodnění se zaměřuje na nejsložitější případy náhrady škody.

David Kuboň
Zakládající partner

David je advokát a přední odborník pro oblast kapitálového trhu, správy aktiv a financování transakcí. Při práci pro tuzemské i zahraniční klienty získal rozsáhlé zkušenosti při řešení sporů včetně zastupování v soudních řízeních, kde zastupuje i naše klienty.

Vojtěch Hanzal
Spolupracující právník 
 
Vojtěch se specializuje zejména na oblast pracovního práva a našim klientům tak poskytuje poradenství hlavně po pracovních úrazech. Vojtěch také působí jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
 
Lukáš Trampota 
Projektový manažer
 
Lukáš řídí projekt z hlediska interního fungování, zaměřuje se ale také na spolupráci s externími partnery a na expanzi projektu do zahraničí, v rámci které těží ze zkušeností získaných při práci na celoevropských případech společnosti LitFin.
Monika Skalová
Spolupracující právník
 
Dlouhodobou specializací Moniky je právní pomoc klientům v oblasti vymáhání náhrady škody, zejména zajištění odškodnění újmy na zdraví z dopravních nehod a pochybení zdravotnických zařízení. Klienty úspěšně zastupuje jak v mimosoudním jednání s odpovědným subjektem, tak současně v soudních sporech, včetně trestního řízení.

Náš tým

Petr absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, rovněž studoval Fakultu stavební ČVUT a specializační kurz oceňování nemovitostí. Petr rád pracuje na nových projektech, řešení krizových situací a legislativní činnosti a jeho velkým koníčkem jsou nemovitosti. V rámci agendy odškodnění se zaměřuje na nejsložitější případy náhrady škody.

David je advokát a přední odborník pro oblast kapitálového trhu, správy aktiv a financování transakcí. Při práci pro tuzemské i zahraniční klienty získal rozsáhlé zkušenosti při řešení sporů včetně zastupování v soudních řízeních, kde zastupuje i naše klienty.

Vojtěch se specializuje zejména na oblast pracovního práva a našim klientům tak poskytuje poradenství hlavně po pracovních úrazech. Vojtěch také působí jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Lukáš řídí projekt z hlediska interního fungování, zaměřuje se ale také na spolupráci s externími partnery a na expanzi projektu do zahraničí, v rámci které těží ze zkušeností získaných při práci na celoevropských případech společnosti LitFin.

Dlouhodobou specializací Moniky je právní pomoc klientům v oblasti vymáhání náhrady škody, zejména zajištění odškodnění újmy na zdraví z dopravních nehod a pochybení zdravotnických zařízení. Klienty úspěšně zastupuje jak v mimosoudním jednání s odpovědným subjektem, tak současně v soudních sporech, včetně trestního řízení.

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme se vám pomoci.

Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.
Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1