Přeskočit na obsah

Kompenzo

Flag_of_Czech_Republic_Flat_Round_Corner-64x64

Pochybení zdravotníka

Pochybilo zdravotnické zařízení, lékař či zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče? Byla vám nebo vašim blízkým tímto jednáním způsobena újma na zdravíMáte nárok na finanční kompenzaci!
spravny prst
Naše odměna je jen 20% ze získaného odškodnění.

V případě zdravotnického pochybení vám zajistíme potřebný znalecký posudek a váš nárok proti poskytovateli zdravotnických služeb vymůžeme.

Odškodnit újmu na zdraví, k níž došlo v důsledku poskytování zdravotní péče, lze za předpokladu, že postup zdravotnických pracovníků nebyl v souladu s poznatky lékařské vědy a pravidly příslušného oboru.

K nejzávažnějším pochybením ve zdravotnictví dochází zejména v odvětví porodnictví, kdy důsledky bývají zpravidla závažné pro dítě, pro matku, ale i celou rodinu. K pochybení zdravotníka může ale dojít téměř v jakémkoli oboru zdravotnictví, neváhejte se na nás proto obrátit s jakýmkoli případem.

Zcela zásadním podkladem pro další postup a vymáhání souvisejícího odškodnění je znalecký posudek pro stanovení postupu lege artis či non lege artis. V některých případech bude nutné uhrazení zálohy na zajištění tohoto podkladu, další proces však již žádné poplatky nevyžaduje.

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme se vám pomoci.

Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.
Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

Relevantní články

Relevantní články