Přeskočit na obsah

Kompenzo

Flag_of_Czech_Republic_Flat_Round_Corner-64x64

Pracovní úraz

Utrpěli jste újmu na zdraví při výkonu práce? Pomůžeme vám získat spravedlivé odškodnění!
 
spravny prst
Naše odměna je jen 15-20 % ze získaného odškodnění.

Nebezpečných situací vzniká při výkonu pracovních povinností mnoho, zejména u rizikových povolání, nicméně pracovní úraz se může přihodit i při zdánlivě bezpečných činnostech.  

Známe detailně vaše práva v případě pracovního úrazu a pomůžeme vám získat odškodnění ze zákonného pojištění zaměstnavatele. Veškerou komunikaci se zaměstnavatelem či jeho pojistitelem můžete nechat na nás. Současně vám v případě potřeby zajistíme zastoupení před orgány činnými v trestním řízení. 

Pokud se při výkonu práce zraníte či se u vás rozvine nemoc z povolání, máte nárok požadovat odškodnění újmy na zdraví. Stejně tak mají v případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání nárok na odškodnění příbuzní zemřelého zaměstnance

Jednou ze situací, která je nově považována za nemoc z povolání, je i onemocnění COVID-19. Pokud jste byli v práci nakaženi tímto virovým onemocněním, neváhejte nás kontaktovat a informovat se o existenci svého nároku.

Nároky zaměstnance vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání mohou dosahovat značných částek, proto se vyplatí s námi bezplatně konzultovat možné odškodnění. Pomůžeme vám zorientovat se v množství paragrafů a zajistíme vám profesionální pomoc při vymáhání odškodnění. 

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme se vám pomoci.

Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.
Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

S čím vám můžeme pomoci?

Odškodnění za zranění a trvalé následky

Byli jste zraněni při pracovním úrazu, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste v důsledku pracovního úrazu o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe:

Odškodnění za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při pracovním úrazu zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Odškodnění za úmrtí

Přišli jste v důsledku pracovního úrazu o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe:

Relevantní články