Přeskočit na obsah

Kompenzo

Zranění spolujezdce při dopravní nehodě

Při dopravních nehodách dochází ve většině případů nejen ke zraněním řidiče, ale rovněž i osoby spolujezdce. Spolujezdec může při dopravní nehodě dokonce utrpět závažnější zranění než řidič vozidla. Například v případě čelního nárazu není spolujezdec brzděn přítomností volantu, a proto, na rozdíl od řidiče, dochází k snadnějšímu nárazu hlavou do přístrojové desky či do čelního skla. 

Podle zdroje Dopravní nehody v ČR1 se za rok 2020 stalo 94 794 dopravních nehod, ve kterých bylo usmrceno 460 osob, těžce zraněno 1 807 osob a lehce zraněno 20 880 osob. Spolujezdci v osobních automobilech pak byli zraněni nebo usmrceni téměř v 19 % případů, což je druhé nejvyšší procento případů hned po řidičích osobních automobilů. 

Pokud jako spolujezdec utrpíte při dopravní nehodě újmu na zdraví, aniž byste vy sami porušili dopravní předpisy (například tím, že byste neměli zapnuté bezpečností pásy), máte za všech okolností nárok na odškodnění z povinného ručení viníka nehody. To platí i v případě, že nehodu zavinil řidič vozidla, ve kterém jste na místě spolujezdce seděli. Není rozhodující, zda řidičem je váš partner, příbuzný, osoba vám jinak blízká nebo naopak člověk vám prakticky neznámý. Pokud jste spolujezdcem viníka, jste stejně tak obětí dopravní nehody.  

Jelikož mají řidiči ze zákona povinnosti platit si povinné ručení, můžete odškodnění nárokovat přímo po pojišťovně řidiče. Nebojte se proto, pokud utrpíte zranění při dopravní nehodě, kterou svou nepozorností způsobil váš blízký, uplatňovat nárok na odškodnění újmy na zdraví z jeho povinného ručení vůči pojišťovně. 

V případě újmy na zdraví způsobené dopravní nehodou máte z tohoto titulu mj. nárok na odškodnění vytrpěné bolesti, náhradu ušlého výdělku, náhradu nákladů spojených s léčením či v případě trvalých obtíží i na odškodnění ztížení společenského uplatnění. V případě úmrtí blízkého člověka mají pozůstalí nárok mimo jiné na odškodnění duševních útrap. 

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě a teď nevíte, jak dál postupovat? Neváhejte nás kontaktovat. 

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme sa vám pomoci.
Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.

Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1