Spring til indhold

Kompenzo

Flag_of_Denmark_Flat_Round_Corner-64x64

Patienterstatning

Patientskader er en uundgåelig del af sundhedssektoren, der kan resultere i fysiske og psykiske skader efter behandling af en autoriseret sundhedsperson eller en medhjælper under sundhedspersonens ansvar. Det kan ske på hospitaler, hos egen læge eller hos fysioterapeuten. Heldigvis har patienter mulighed for at kræve erstatning for skader, de har lidt som følge af sundhedsydelser.

Hvilke typer patientskader kan jeg få patienterstatning for?

Patientskader skelnes overordnet i to forskellige typer. Den første type er behandlingsskader, der opstår som følge af utilstrækkelig, forkert, manglende eller forsinket behandling. Det indebærer, at hvis patienten lider skade som følge af en forkert behandling eller en procedure, der burde have været foretaget på et tidligere tidspunkt, kan de pågældende kræve erstatning. Men det er vigtigt at indse, at ikke alle behandlingsfejl er en patientskade.

Den anden type patientskade er lægemiddelskader, der er relateret til alvorlige og sjældne bivirkninger, der skyldes medicin. Selvom bivirkningerne kan stå på medicinens indlægsseddel, er der stadig mulighed for erstatning, da nogle patienter kan lide af ekstreme bivirkninger, der ikke er specificeret på indlægssedlen. Dog skal det bemærkes, at fejlmedicinering anerkendes som en behandlingsskade og ikke en lægemiddelskade.

Hvornår kan jeg få patienterstatning? 

Patienterstatning er en ordning, der har til formål at sikre, at patienter, der lider skade som følge af sundhedsydelser, modtager erstatning på en retfærdig og rimelig måde. Der er tre hovedkriterier, der skal opfyldes for at være berettiget til erstatning. For det første skal der være lidt en skade, der er påført som følge af sundhedsydelser. For det andet skal skaden være en direkte følge af sundhedsydelser. Endelig skal skaden opstå som følge af en fejl, forsømmelse eller anden fejl fra den sundhedsperson, der var ansvarlig for ydelsen.

Endelig skal patienters erstatningskrav være forholdsmæssige og rimelige. Der skal tages hensyn til mange faktorer, når der fastsættes erstatning, såsom skadens karakter, tab af arbejdsindtægt og fremtidige medicinske omkostninger. 

Hvordan vurderes min sag?

Når en patient ønsker at søge erstatning for en skade, der er opstået som følge af en behandling, bliver sagen vurderet af Patienterstatningen. I den forbindelse anvendes regler fra klage- og erstatningsloven for at undersøge, om patienten har en sag, der berettiger til erstatning.

En af de vigtigste regler, der bliver inddraget i vurderingen, er specialistreglen. Denne regel indebærer, at en erfaren specialist skal undersøge, om skaden kunne have været undgået ved en alternativ behandling. Hvis specialisterklæringen viser, at den pågældende specialist ville have handlet på samme måde som den læge, der behandlede patienten, og at skaden ikke kunne have været undgået, vil patienten som udgangspunkt ikke kunne få erstatning.

En anden vigtig regel, der bliver inddraget i vurderingen, er rimelighedsreglen. Denne regel indebærer, at en patient ikke kan få erstatning for en skade, som patienten med rimelighed kan forventes at tåle. Hvis en patient eksempelvis er meget syg, kan det forventes, at visse komplikationer og bivirkninger opstår i forbindelse med behandlingen. Omvendt kan det være urimeligt at forvente, at en patient skal acceptere et langstrakt sygdomsforløb på grund af en behandling med p-piller.

Endelig inddrages apparaturreglen også i vurderingen. Hvis en skade skyldes fejl i teknisk apparatur, såsom proteser eller røntgenapparater, vil patienten som udgangspunkt have ret til erstatning.

Sørg for at melde din sag, inden den forældes  

Når man oplever en skade som følge af en behandling, kan det være naturligt at ønske at søge erstatning for de økonomiske og psykiske omkostninger, som skaden har medført. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en skade kan være forældet og dermed ikke berettige til erstatning.

En skade bliver betragtet som forældet, når der er gået mere end tre år, fra skaden blev opdaget, til der søges om erstatning. Det betyder, at man ikke kan forvente at modtage erstatning, hvis man først søger efter denne tidsperiode.

Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på den absolutte forældelsesfrist, som er på 10 år. Det betyder, at selvom man først opdager skaden efter 11 år, så vil man ikke være berettiget til erstatning, hvis der er gået mere end 10 år siden den pågældende behandling.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse forældelsesregler, når man oplever en skade og ønsker at søge erstatning. Det kan være en idé at søge professionel rådgivning fra en advokat eller en sundhedsjurist, for at afdække sine muligheder for erstatning og undgå at miste sin ret til erstatning på grund af forældelse. Hos Kompenzo har vi mange års erfaring og kan hjælpe dig med at navigere rundt i din sag.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Vi er stolte af vores mange års erfaring med at hjælpe vores klienter med at navigere gennem en kompleks og udfordrende proces for at opnå en retfærdig erstatning. Vores ekspertise i at håndtere personskader omfatter også hjælp til at søge om patienterstatning. Vi er klar over, hvor vanskeligt det kan være for nogen at håndtere en alvorlig sundhedskrise samtidig med at skulle igennem en kompliceret proces for at få erstatning. Derfor er vi forpligtet til at hjælpe vores klienter med at få adgang til de ressourcer og støtte, de har brug for i hele processen.

Vi ved, at enhver form for personskade kan have alvorlige konsekvenser for den berørte person og deres familie. Det kan føre til tab af indtægt, langvarig rehabilitering, og påvirke evnen til at udføre daglige aktiviteter. Det er vores mål at hjælpe vores klienter med at opnå erstatning, der tager hensyn til alle disse konsekvenser. Vi samarbejder med specialiserede advokater og jurister, som har en indgående viden om de juridiske og praktiske aspekter af patienterstatninger, og som vil arbejde hårdt for at sikre, at vores klienter får den bedst mulige modtagelse.

Udover at tilbyde juridisk rådgivning og repræsentation hjælper vi vores klienter også med at få adgang til medicinsk behandling og andre sundhedsrelaterede tjenester, der kan være nødvendige for at fremme deres helbred. Gennem vores globale netværk af specialiserede advokater og læger kan vi yde en holistisk service, der giver vores klienter den bedst mulige støtte og hjælp på alle niveauer.

Hos Kompenzo er vi passionerede omkring at hjælpe vores klienter med at opnå en retfærdig erstatning for de personskader, de har lidt. Vi vil fortsat arbejde hårdt for at sikre, at vores klienter får den rette opbakning, støtte og rådgivning, de har brug for i hele processen. Kontakt os i dag for mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at søge om patienterstatning.