Spring til indhold

Kompenzo

Flag_of_Denmark_Flat_Round_Corner-64x64

Tandskade erstatning

Hvis du har oplevet at få en tandskade under en behandling eller undersøgelse, har du som patient ret til erstatning jf. både loven om patientforsikring og klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det er en beskyttelse for dig som patient, så du ikke skal lide økonomisk på grund af en skade, som ikke var din egen skyld. Hos Kompenzo har vi stor erfaring med tandskade erstatning, og vi står klar til at hjælpe dig!

Hvilke skader giver ret til tandskade erstatning?

Der findes to typer af tandskader, som kan give dig ret til erstatning. Hvis skaden er opstået som følge af en ulykke, vil din ulykkesforsikring normalt dække det økonomiske tab, du har lidt. Ulykkesrelaterede tandskader kan eksempelvis være en knækket tand eller en ødelagt tandprotese. I tilfælde af en ulykkestilfælde er det altid en god ide at kontakte din forsikring og blive vejledt i forhold til, hvad der kan dækkes.

Hvis din tandskade ikke er relateret til en ulykke, men snarere er opstået ved et uheld under behandling eller undersøgelse, kan du have ret til erstatning under loven om patientforsikring. Det kan eksempelvis være, hvis en tandlæge har boret for dybt i en tand eller ved et uheld har fjernet en sund tand. Hvis du mener, at du er blevet påført en skade på grund af sundhedsvæsenets handlinger, er det vigtigt at kontakte Patienterstatningen og indgive en erstatningssag.

Hvis du har en tandskade, uanset årsagen, er det vigtigt at finde den rette hjælp så tidligt som muligt. Hos din tandlæge vil du kunne få en diagnose og behandlingsforslag, og hvis det er nødvendigt, kan de hjælpe dig med at indgive en forsikringssag. Det kan være en stor hjælp at have en tandlæge på din side, som kan dokumentere og videregive informationer om dine skader til forsikringsselskabet.

Husk, at du har ret til tandskade erstatning, hvis du er påført en skade i forbindelse med behandling eller undersøgelse, som er foretaget. Det er også muligt at få hjælp fra din tandlæge til at indgive en forsikringssag, men du kan også vælge at kontakte os via. telefon eller email, så varetager vi din sag for dig.

Hvad kan jeg få erstatning for?

Hvis du søger om tandskade erstatning er der flere forskellige ting, som du kan få dækket. Først og fremmest kan du få udbetalt erstatning, hvis skaden er opstået i privat praksis og beløbet overstiger 1.000 kr. Dette kan være i forbindelse med eksempelvis et uheld ved en behandling eller en fejl, som tandlægen har begået.

Derudover kan du få tandskade erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis skaden har medført, at du har været nødt til at blive hjemme fra arbejde i en periode. I forbindelse med dette kan du også få godtgørelse for svie og smerte samt for varige mén. Dette gælder også, hvis skaden er sket i kommunal tandpleje og beløbet overstiger 10.000 kr.

Hvis skaden er anerkendt i henhold til reglerne i erstatningsansvarsloven, kan du også få dækket udgifter, som er en følge af skaden. Dette kan eksempelvis være udgifter til transport eller medicin. Dog kan du ikke få dækket udgifterne til selve den behandling, du kom til tandlægen for at få lavet.

Det er vigtigt at påpege, at du ikke kan få erstatning for følger af den sygdom eller ulykke, som du er blevet behandlet for. Hvis der ikke er sket en skade, kan du heller ikke få erstatning. Selvom behandlingen skal gøres om, fordi den af den ene eller anden grund mislykkedes eller ikke førte til det forventede resultat, kan du heller ikke få erstatning. Dette gælder også, selv om det dårlige resultat skyldes en fejl fra tandlægens side. I sådanne tilfælde skal du rette krav om omgørelse eller tilbagebetaling direkte til Styrelsen for Patientklager.

Vi hjælper dig med at få din tandskade erstatning!

Hos Kompenzo har vi specialiseret os i at hjælpe dig med at få din fulde og retmæssige erstatning, hvis du har pådraget dig en tandskade. Vi ved, at tandskader kan være smertefulde og påvirke din dagligdag og livskvalitet betydeligt. Derfor er det vigtigt, at du får den rette hjælp og støtte, når du søger erstatning for en tandskade.

Vores erfarne advokatfirma og personskadeeksperter står altid klar til at hjælpe dig gennem hele processen, fra indgivelse af erstatningssagen til modtagelse af din endelige erstatning. Vi sørger for, at du får den maksimale erstatning, som du har ret til. Vi er eksperter i at navigere i erstatningslovgivningen og kan derfor sikre dig den bedst mulige erstatning.

Når du tager kontakt til os, vil vi gennemgå din sag og vurdere dine muligheder for at opnå erstatning. Vi tilbyder gratis repræsentation af vores specialiserede advokatfirma og personskadeeksperter. Vi sørger også for en personskadevurdering af en ekspert på området, som vil kunne fastslå omfanget af din tandskade og beregne din erstatning.

Vi ved, at det kan være en belastende tid for dig, når du søger erstatning for en tandskade. Derfor sørger vi for at gøre processen så nem og overskuelig som muligt. Når alle nødvendige dokumenter er sendt, tager vi os af hele processen, så du kan fokusere på at komme dig over din tandskade.

Vi tilbyder også øjeblikkelig betaling af en del af dit krav, så du hurtigt kan få dækket eventuelle omkostninger. Og husk: Hvis vi ikke får medhold i din sag, betaler du os ingenting. Hvis det lykkes, betaler du kun 10-30% af erstatningen.

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har pådraget dig en tandskade. Vi er her for at hjælpe dig med at få den rette erstatning og støtte gennem hele processen.

Kontakt os allerede i dag

Har du været ude for en tandskade, som du mener kan give dig ret til erstatning? Så er du kommet til det rigtige sted! Kontakt os i dag på +45 89 87 50 38 eller skriv til os på info@kompenzo.dk, så vil vores erfarne jurister hjælpe dig med at vurdere din sag gratis og uforpligtende. Vi har stor ekspertise inden for personskadeerstatning, herunder også tandskader. Vi vil vejlede dig gennem hele processen, fra vurdering af din sag til behandling af den på dine vegne. Du kan stole på vores kompetente team, som vil stræbe efter, at du modtager en retfærdig erstatning for din tandskade. Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig!