Spring til indhold

Kompenzo

Flag_of_Denmark_Flat_Round_Corner-64x64

Beskyttelse af personlige data

  1. Indledende bestemmelser

1.1. Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679, den generelle forordning om databeskyttelse (“den generelle forordning om databeskyttelse”). 

1.2. Formålet med denne politik er at give kunder og potentielle kunder (“Kunder”) hos Kompenzo, s.r.o. , et selskab, der er etableret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Den Tjekkiske Republik, med hjemsted på Letenská 121/8, 118 00 Prag 1, IČ 019 69 323, registreret i handelsregistret, der føres af byretten i Prag, sektion C, fil 213784 (“Selskabet”), oplysninger om Selskabets indsamling og behandling af personoplysninger. 

1.3. Virksomheden betragter alle Kundens personlige data som strengt fortrolige. 

  1. Privatlivspolitik

2.1. Ved behandling af personoplysninger er virksomheden især bundet af følgende principper:  

2.1.1. Personoplysninger skal behandles korrekt og på en lovlig og gennemsigtig måde;  

2.1.2. Personoplysninger må kun indsamles til specifikke, udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål;  

2.1.3. Persondata må kun behandles i det omfang, det er nødvendigt i forhold til det pågældende formål;  

2.1.4. Ved behandling af personoplysninger er det nødvendigt at tage hensyn til deres nøjagtighed;  

2.1.5. Personoplysninger må kun opbevares i det nødvendige tidsrum; og  

2.1.6. Personoplysninger skal behandles under passende sikkerhed. 

  1. Information til kunder

Virksomheden giver kunderne følgende oplysninger om behandling af personoplysninger: 

3.1. Ansvarlig for persondata 

3.1.1. Administratoren, dvs. den, der indsamler og er ansvarlig for dataene, er Virksomheden. Virksomhedens kontaktadresse er anført ovenfor; andre kontaktoplysninger findes på hjemmesiden www.kompenzo.com. 

3.2. Kommissær for beskyttelse af personoplysninger 

3.2.1. Den ansvarlige for beskyttelse af personoplysninger er Ing. M.Sc. David Hanel, e-mail: info@klblegal.cz. 

3.3. Behandlingsformål og deres retsgrundlag 

3.3.1. Virksomheden behandler personoplysninger med det formål at levere rådgivnings- og mæglingstjenester til kunder, dvs. hovedsageligt med det formål at opfylde kontrakten og baseret på kundens samtykke, også til markedsføringsformål. Kunden har til enhver tid ret til at trække sit udtrykkelige samtykke tilbage.  

3.3.2. Virksomheden behandler personoplysninger for realistisk at kunne opfylde sine kontraktlige forpligtelser over for klienterne – dette er klientens identifikations- og kontaktoplysninger, såsom navn og efternavn, fødselsdato, bopælsadresse, e-mail eller telefonnummer eller nummeret på klientens bankkonto. Marginalt og kun på grundlag af Kundens udtrykkelige  

samtykke fra Kunden, behandler Virksomheden også personoplysninger til markedsføringsformål. 

3.4. Forpligtelse til at give personlige data 

3.4.1. Virksomheden må ikke indgå i et kontraktforhold med en person, der nægter at afgive personoplysninger i det omfang, loven kræver det.  

Hvis kunden nægter at videregive de pågældende data, må virksomheden ikke indgå i noget kontraktforhold med ham eller er tvunget til at opsige det eksisterende kontraktforhold med ham.  

3.4.2. Kunden er ikke forpligtet til at give Virksomheden samtykke til behandling af personoplysninger til markedsføringsformål. Hvis Kunden nægter at give dette samtykke, vil manglende samtykke ikke have nogen indvirkning på dannelsen og varigheden af den kontraktlige forpligtelse. 

3.5. Arkiveringsperiode 

3.5.1. Virksomheden arkiverer Kundens personoplysninger i den periode, der er nødvendig i forhold til det formål, hvortil de blev indhentet. Virksomheden er forpligtet til at opbevare Kundens dokumentation og fil i en periode på fem (5) år fra ophøret af formålet med behandlingen af Kundens personoplysninger. 

3.6. Kategorier af modtagere af personoplysninger 

3.6.1. Personoplysninger behandles primært direkte af Virksomheden. I nogle tilfælde kan Kundens personoplysninger udleveres med henblik på en kontrakt om levering af konsulent- og formidlingstjenester i forbindelse med inddrivelse af erstatning for skade på Kundens helbred til andre modtagere. En sådan modtager kan i så fald være et advokatfirma, en ekspert eller en oversætter. Virksomheden videregiver kun personoplysninger til andre modtagere i det omfang, det er nødvendigt.

Samarbejdsparter og advokat LOU Advokaters persondatapolitik findes her: https://www.lou.dk/persondata/

3.7. Overførsel af personoplysninger til tredjelande 

3.7.1. Virksomheden forventer ikke nogen primær overførsel af personoplysninger til lande uden for Den Europæiske Union.  

3.7.2. I tilfælde af ekstraordinær overførsel af personoplysninger til lande uden for Den Europæiske Union bruger virksomheden Europa-Kommissionens modelkontraktbestemmelser.  

  1. Kundens rettigheder

4.1. Den primære indehaver af personoplysninger er altid kunden og har som sådan de rettigheder til sine personoplysninger, der er anført nedenfor og specificeret mere detaljeret i den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger. 

4.2. Ret til adgang til personoplysninger 

4.2.1. Kunden har ret til at få bekræftet af virksomheden, om den behandler hans personoplysninger, og ret til at få adgang til disse data og oplysninger om dem. 

4.3. Ret til rettelse eller tilføjelse 

4.3.1. Kunden kan anmode om rettelse eller tilføjelse af sine personlige data. Virksomheden er forpligtet til at efterkomme kundens anmodning i berettigede tilfælde. 

4.4. Ret til sletning 

4.4.1. Kunden har ret til at bede Virksomheden om at slette sine personoplysninger, hvis nogen af de juridiske grunde til sletning er givet. 

4.5. Ret til begrænsning af behandling 

4.5.1. I tilfælde af usikkerhed om nøjagtigheden eller lovligheden af behandlingen af personoplysninger, kan Kunden anmode Virksomheden om midlertidigt at begrænse behandlingen af hans personoplysninger. 

4.6. Ret til dataportabilitet 

4.6.1. Hvis de juridiske forudsætninger er opfyldt, har Kunden ret til at anmode om sine personoplysninger fra Virksomheden i et maskinlæsbart format og ret til at anmode om overførsel af disse data til en anden administrator. 

4.7. Retten til at gøre indsigelse 

4.7.1. Kunden har ret til, af grunde, der vedrører hans specifikke situation (og i tilfælde af direkte markedsføring til enhver tid), at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af hans personlige data.  

personoplysninger af Virksomheden. Medmindre der er alvorlige legitime grunde til behandling, behandler Virksomheden ikke yderligere Kundens personlige data. Den autoriserede medarbejder i Virksomheden, Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-mail: info@kompenzo.com. 

4.8. Retten til at indgive en klage 

4.8.1. Enhver kunde har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i Den Europæiske Union, hvis han mener, at behandlingen af hans personlige data overtræder loven om beskyttelse af personoplysninger og/eller den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger. Tilsynsmyndigheden i Tjekkiet er kontoret for beskyttelse af personoplysninger med hovedkvarter i Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, www.uoou.cz. 

  1. Afsluttende bestemmelser

5.1. Virksomheden er til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre politikken for beskyttelse af personoplysninger.  

5.2. Denne privatlivspolitik træder i kraft den 1. september 2023.