Spring til indhold

Kompenzo

Få en gratis vurdering af din erstatningssag!

Kompenzo hjælper dig med at få fuld og retmæssig erstatning i tilfælde af en personskade.

Udfyld formularen – uden forpligtelser

Vi vurderer din sag gratis

spravny prst

Ingen erstatning, ingen betaling

spravny prst

Udfyld formularen
uden forpligtelser

Vi vurderer din sag gratis

Ingen erstatning,
intet honorar

Fordele ved Kompenzo

Overlad den juridiske proces  til os, imens du fokuser på at komme dig.   

Indgiv en erstatningssag via Kompenzo

Maksimal kompensation

Med Kompenzo er du garanteret at modtage det størst mulige beløb.

Ekspert-repræsentation

Vi tilbyder gratis repræsentation af et specialiseret advokatfirma og personskadevurdering af en ekspert på området.

Sparer tid med overblik over sagsforløbet

Når alle de nødvendige dokumenter er sendt, behøver du ikke at bekymre dig om noget, vi tager os af hele processen.

Øjeblikkelig betaling af en del af kravet

Vi er i stand til at udbetale en del af dit krav umiddelbart efter, at vi har overtaget sagen.

Ingen kompensation, ingen betaling

Hvis vi ikke får medhold i din sag, betaler du os ingenting. Hvis det lykkes, betaler du kun 10-20%.

Fremsætte krav på egen hånd

Usikkerhed om erstatningens størrelse

Uden en repræsentant er det almindeligt at modtage et urimeligt lavt beløb.

Betalinger til advokater og andre eksperter

I en personskadesag er det at betale advokater og andre eksperter det sidste, man kan ønske sig at bruge energi på.

Tidskrævende proces med masser af papirarbejde

Det kan være meget kompliceret at navigere i virvaret af formularer og andre dokumenter. For ikke at nævne en potentielle retssag.

Økonomisk usikkerhed

I de fleste tilfælde tager det måneder eller endda år at få erstatning.

Refusion af alle udgifter

Den skadelidte skal selv finansiere alle udgifter til sagsbehandling, advokatbistand og andre eksperter.

Indgiv en erstatningssag via Kompenzo

Maksimal kompensation

Med Kompenzo er du garanteret at modtage det størst mulige beløb.

Ekspert-repræsentation

Vi tilbyder gratis repræsentation af et specialiseret advokatfirma og personskadevurdering af en ekspert på området.

Sparer tid med overblik over sagsforløbet

Når alle de nødvendige dokumenter er sendt, behøver du ikke at bekymre dig om noget, vi tager os af hele processen.

Øjeblikkelig betaling af en del af kravet

Vi er i stand til at udbetale en del af dit krav umiddelbart efter, at vi har overtaget sagen.

Ingen kompensation, ingen betaling

Hvis vi ikke får medhold i din sag, betaler du os ingenting. Hvis det lykkes, betaler du kun 25-35%.

Professionel og empatisk tilgang

Vores gennemprøvede erstatningsproces, som har givet hundredvis af kunder en rimelig erstatning, lægger vægt på effektivitet, lydhørhed og på at overlade komplekse juridiske og administrative opgaver til et team af eksperter.

Uden at skulle bruge din opsparing til at betale for advokatbistand kan du med Kompenzos hjælp få en passende erstatning for skader på dit eller en nærtståendes helbred. Stressfrit, ansvarligt og under hensyntagen til omstændighederne ved skaden og behandlingen.

Find ud af mere om, hvem der udgør kernen i vores team i vores Om os-sektion.

Kontakt os via onlineformular, telefon eller e-mail, og fortæl os din historie. 

Send os alle tilgængelige dokumenter og oplysninger. 

Vores eksperter analyserer din sag, gratis og vurderer om du er berettiget til erstatning. 

Vi overtager repræsentationen og dækker alle omkostninger. 

Vores honorar er aftalt på forhånd og optjenes kun i tilfælde af succes i erstatningssagen. 

Vi inddriver en fyldestgørende erstatning til dig. 

Vi er på din side

Efter en traumatisk oplevelse har du brug for en troværdig, empatisk og erfaren partner til at håndtere alle de juridiske skridt for at opnå en rimelig erstatning.
Kompenzo tilbyder dig dette, uden økonomisk risiko eller gemte gebyer.
Kompenzos honorar er en mindre del af den opnåede erstatning, hvis vi får medhold. Hvis vi
ikke får medhold i sagen, betaler du os intet.  Risikoen er vores.  

 

Kontakt os

Udfyld formular og give en kort beskrivelse af din sag. Så vurderer vi gratis, om du har krav på erstatning for personskade, aftaler hvordan vi går videre og behandler sagen grundigt på dine vegne.