Spring til indhold

Kompenzo

Flag_of_Denmark_Flat_Round_Corner-64x64

Patientskadeerstatning

Har en sundhedsinstitution, en læge eller en sundhedsmedarbejder begået fejl i forbindelse med sundhedsplejen, og har denne handling skadet dit eller dine kæres helbred? Så har du højst sandsynligt ret til økonomisk kompensation! 
 

Hvis du mener, at du har lidt personskade på grund af en læges forseelse, bør du kontakte os, så sørger vi for en ekspertvurdering på det relevante område gennemgår din sag. En ekspertvurdering er vigtig for at afgøre, om der er tale om lægefaglig eller ikke-lægefaglig fejl, og det er et vigtigt grundlag for videre handling og udbetaling af erstatning.  

Sundhedsskader, der er opstået som følge af lægebehandling, kan erstattes ud fra den antagelse, at sundhedspersonalets fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med lægevidenskabens viden og reglerne på det relevante område, dvs. at sundhedspersonalets fremgangsmåde var i strid med loven. 

Vi sørger for de nødvendige ekspertvurderinger og forfølger dit krav om erstatning. 

Kompensation for personskade som følge af lægebehandling kan opnås, forudsat at lægens handlinger ikke var i overensstemmelse med lægevidenskabens viden og reglerne på det relevante område, dvs. at lægens handlinger var i strid med loven. 

De mest alvorlige forseelser i sundhedssektoren forekommer især i den fødselsvidenskabelige afdeling, hvor konsekvenserne af ukorrekt adfærd som regel er fatale for barnet, moderen og familien.

Kontakt os

Udfyld formular og give en kort beskrivelse af din sag. Så vurderer vi gratis, om du har krav på erstatning for personskade, aftaler hvordan vi går videre og behandler sagen grundigt på dine vegne.