Spring til indhold

Kompenzo

Car crash illustration

Trafikulykker

Er du eller en, du holder af, blevet skadet i en utilsigtet bilulykke som fører, passager eller fodgænger?  
 
Car crash illustration

Vi har med succes hjulpet ofre for bilulykker med at opnå maksimal erstatning i mange år. I den forbindelse betaler vores klienter os intet på forhånd, og vi tager kun det aftalte honorar, hvis vi får medhold i erstatningssagen.  

Vi kender dine rettigheder i detaljer. Vi hjælper dig effektivt med at få erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring fra det køretøj, der er skyld i ulykken. På samme tid vil vi om nødvendigt give dig en omfattende repræsentation over for de retshåndhævende myndigheder og i forhold til forsikringsselskabet eller direkte med den skyldige part. 

Vi behandler hver enkelt sag individuelt, diskret og empatisk.   

Kompenzo beskæftiger os med alle typer trafikulykker. Vi kan hjælpe dig der er involveret i biluheld, motorcykel, cykel eller en scooterulykker, men hvis skaden er sket i et kollektivt transportmiddel som bus eller tog. 

Vores mangeårige erfaring og netværk i både ind- og udland sikrer, at du får en rimelig erstatning for den smerte, du har lidt, eller for at have mistet en af dine kære. 

Bilulykke

Har du fået en medicinsk skade som følge af en ulykke med en bil af en hvilken som helst type køretøj? UANSET OM DU VAR FØRER ELLER PASSAGER, HAR DU RET TIL ERSTATNING.   

Hvis du er kommet til skade som passager, skal du ikke vente med at kontakte os, selv om en af dine kære var skyld i ulykken. Hvis føreren er skyld i en trafikulykke, og den tilskadekomne er passager, har passageren ret til fuld erstatning fra den skyldige persons ansvarsforsikring – erstatning er mulig uden yderligere straf til den skyldige person. 

Mortorcykelulykke

Har du som motorcyklist fået en medicinsk skade som følge af en ulykke, der ikke var din skyld? SÅ REJS KRAV OM ERSTATNING. 

Trafikulykker, der involverer en motorcyklist, er ofte fatale. Hvis du og/eller en af dine nærmeste er involveret i en situation, hvor du eller en pårørende lider alvorlig personskade eller dør, så kontakt os. Vi vil gratis analysere muligheden for dit krav og guide dig gennem processen for at opnå erstatning. 

Har du været passager i ulykken? Vi kan hjælpe dig, selv hvis den skyldige var en af dine nærmeste. Hvis føreren er skyld i en bilulykke, og den tilskadekomne er passager, har passageren ret til fuld erstatning fra den skyldige førers lovpligtige ansvarsforsikring – erstatning er mulig uden yderligere straf til den skyldige fører. 

Fodgænger

Har du som fodgænger fået en skade som følge af en ulykke, der ikke var din skyld?  

Få den maksimale kompensation, du er berettiget til. 

Desværre er trafikulykker med tilskadekomne fodgængere ikke ualmindelige og fører ofte til alvorlige personskader. Hvis du befinder dig i en sådan situation, skal du ikke vente med at kontakte os. Vi kan vurdere, om du har et gyldigt krav og give et skøn over det potentielle erstatningsbeløb. 

Trafikulykke i udlandet

HAR DU FÅET EN SKADE SOM FØLGE AF EN TRAFIKULYKKE I UDLANDET? UANSET OM DU VAR FØRER ELLER PASSAGER, VURDERER VI DIT KRAV OM ERSTATNING GRATIS.   

Trafikulykker i udlandet er et almindeligt fænomen i vores liv, og mange af dem resulterer desværre i personskade eller død. Hvis du har været offer for en utilsigtet bilulykke i udlandet, så kontakt os endelig for at høre, om du har et krav. Vi er klar til at hjælpe dig med at forsvare dine rettigheder. 

Andre typer af ulykker

Har du været udsat for en skade som cyklist eller cykelrytter? ER DU KOMMET TIL SKADE I EN ULYKKE MED OFFENTLIG TRANSPORT? SÅ HAR DU RET TIL ERSTATNING.  

Cyklister eller scooterkørere er ofte involveret i trafikulykker, ofte uden egen skyld, hvilket resulterer i alvorlige skader. Hvis du eller dine kære oplever denne uheldige hændelse, så kontakt os straks. Vi kan vejlede dig om dine rettigheder og om de muligheder, du har. 

Det er også muligt at søge erstatning for personskader som følge af ulykker, der involverer offentlig transport (såsom busser, tog, båd, fly osv.). I sådanne tilfælde har den skadelidte samme ret til erstatning som ved en almindelig trafikulykke. Derfor er du velkommen til at kontakte os for en konsultation vedrørende dit krav. Vi tilbyder en gratis vurdering af din situation og vi håndterer hele erstatningsprocessen på dine vegne. 

Kontakt os

Udfyld formular og give en kort beskrivelse af din sag. Så vurderer vi gratis, om du har krav på erstatning for personskade, aftaler hvordan vi går videre og behandler sagen grundigt på dine vegne.