Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Kompenzo

Flag_of_Greece_Flat_Round_Corner-64x64

Ιατρική αμέλεια

Έκανε κάποιο ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης, γιατρός ή επαγγελματίας υγείας λάθος κατά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και αυτό προκάλεσε τραυματισμό σε εσάς ή τους οικείους σας; Δικαιούστε οικονομική αποζημίωση!
 

Εάν ναι, θα φροντίσουμε για τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εμπειρογνωμόνων και θα επιδιώξουμε την αξίωσή σας κατά του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για προσωπικές βλάβες που προκλήθηκαν από ιατρική περίθαλψη ,εάν οι ενέργειες του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης δεν ήταν σύμφωνες με την ιατρική επιστήμη και τους ειδικούς κανόνες του τομέα αυτού, σημαίνει ότι ενήργησε παράνομα.

Τα σοβαρότερα παραπτώματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης συμβαίνουν ιδίως στον μαιευτικό τομέα, όπου οι συνέπειες της παράνομης διεξαγωγής είναι συνήθως θανατηφόρες για το παιδί, τη μητέρα και την οικογένεια.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί σωματική βλάβη εξαιτίας παραπτώματος ιατρού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να σας καλέσουμε έναν εμπειρογνώμονα στον σχετικό τομέα. Η σωστή άποψη για τον προσδιορισμό της διαδικασίας lege artis ή non lege artis αποτελεί ουσιαστική βάση για περαιτέρω ενέργειες και ανάκτηση σχετικής αποζημίωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα αξιολογήσουμε δωρεάν την απαίτησή σας και θα επικοινωνήσουμε ξανα μαζί σας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη μη δεσμευτική μας φόρμα, και να δώσετε μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσής σας. Στη συνέχεια, θα αξιολογήσουμε δωρεάν αν έχετε αξίωση για οποιοδήποτε τραυματισμο, και έπειτα θα συμφωνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε και θα χειριστούμε την υπόθεση διεξοδικά για εσάς.