Siirry suoraan sisältöön

Kompenzo

Flag_of_Finland_Flat_Round_Corner-64x64

Usein kysytyt kysymykset

Tarjoamme vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Jos et löydä täältä vastausta kysymykseesi tai haluat selventää jotain, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa.
 

Yleisiä kysymyksiä

Mitä tarjoatte ja mitä taloudellisia tai muita riskejä minulla on liittyen yhteistyöhön kanssanne?

Yhteistyössä kanssamme ei ole piilotettuja riskejä. Alustava konsultaatio ja tapausanalyysi ovat maksuttomia. Yrityksemme tarjoaa asiakkaille korkeatasoista apua ja varmuutta korvausten perimisessä. Osana palveluamme tarjoamme asiakkaillemme erikoistuneen asianajotoimiston, sekä asiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten apua. Yhteistyömme asiakkaiden kanssa perustuu periaatteeseen ”ei voittoa, ei maksua”, eli sovittu palkkio nostetaan vain onnistuneesti peritystä korvauksesta. Mikäli korvausta ei kuitenkaan saada, emme vaadi sinulta mitään korvausta.

Mitä voitte tehdä auttaaksenne minua vaatimuksen ratkaisemisessa? Miksi teidän pitäisi edustaa minua? Voin viedä täytetyt lomakkeet itse vakuutusyhtiöön ja vakuutusyhtiö maksaa ne minulle ilman ongelmia.

Näissä tilanteissa on tärkeää muistaa, että vakuutusyhtiö ei ole kumppanisi, vaan vastapuoli. Näin ollen ei ole vakuutusyhtiön edun mukaista maksaa mahdollisimman paljon, sillä vakuutusyhtiö puolustaa aina ensisijaisesti omia etujaan. Kokemuksemme perusteella tiedämme, että vakuutusyhtiöt maksavat yleensä perussumman ja yrittävät siten saada tapauksen päätökseen mahdollisimman nopeasti. Se ei kuitenkaan yleensä ilmoita vahingon kärsineelle muista korvausvaateista, joita tämä ei ole hakenut tai on hakenut vain osittain. Nämä ovat usein suuria summia, usein jopa yli peruskorvauksen. Voit olla varma siitä, että teemme kaikkemme, jotta saat parhaan mahdollisen korvauksen.

Hoitava lääkäri ei halua täyttää kipu- ja särkylomakettani. Voinko ottaa sinuun yhteyttä?

Kyllä, tarjoamme kaikille asiakkaillemme huolella valittujen, yhteistyössä toimivien alan asiantuntijoiden arvion. Tiedämme kokemuksesta, että jopa tapauksissa, joissa lääkäri on valmis täyttämään lomakkeet, hän voi vahingossa täyttää ne väärin, mikä voi lopulta viedä suuren korvauksen. Joten kun työskentelet kanssamme, voit olla varma, että kaikki korvausvaatimukset hoidetaan oikein ja sopivaan summaan.

Liikenneonnettomuudet

Onnettomuusilmoituksen täyttäminen

Poliisia ei ole pakko kutsua paikalle, jos kolmannen osapuolen omaisuudelle ei ole aiheutunut vahinkoa eikä kukaan loukkaantunut tai kuollut onnettomuudessa. Tosin näissä tapauksissa sinulla on lakisääteinen velvollisuus laatia yhteinen onnettomuusraportti. Laki edellyttää, että pöytäkirjaan on sisällyttävä onnettomuuden paikka ja aika, osapuolet ja ajoneuvot, onnettomuuden syy, kulku ja seuraukset. Jos dokumentti sisältää edellä mainitut elementit, voit tehdä oman raportin. On kuitenkin paljon kätevämpää käyttää standardoitua lomaketta nimeltä ”Tieliikenneonnettomuusilmoitus”.

Miten liikenneonnettomuuksien tutkinta toimii?

Auto-onnettomuudessa uhrin saamien vammojen vakavuus ratkaisee yleensä sen, käsitelläänkö onnettomuutta ja syyllisen toimintaa rikkeenä vai rikoksena. Merkittävää on myös sen määrittäminen, mitä merkittävää tieliikennesääntöä syyllinen rikkoi. Liikenneonnettomuutta tutkittaessa onnettomuuden syyn selvittämiseen määrätään yleensä liikenneasiantuntija ja onnettomuuteen liittyvien vammojen laajuuden määrittämiseen lääketieteellinen asiantuntija. Poliisiviranomainen yleensä päättää kerättyjen todisteiden perusteella, onko rikos luokiteltava rikokseksi ja asettaa sitten syyllisen syytteeseen tai siirtää onnettomuustutkinnan hallintoviranomaisen ratkaistavaksi.

Onko matkustajalla myös oikeus korvaukseen?

Jos saat vammoja matkustajana liikenneonnettomuudessa rikkomatta itse liikennesääntöjä (esimerkiksi olemalla käyttämättä turvavyötä), olet oikeutettu kaikissa olosuhteissa korvaukseen syyllisen vastuuvakuutuksesta. Tämä pätee, vaikka sen ajoneuvon kuljettaja, jossa istuit matkustajana, olisi ollut syyllinen. Sillä ei ole väliä, onko kuljettaja kumppanisi, sukulainen, muuten läheinen henkilö tai päinvastoin sinulle käytännössä tuntematon henkilö. Jos olet syyllisen matkustaja, olet yhtä lailla auto-onnettomuuden uhri. Koska kuljettajat ovat lain mukaan velvollisia maksamaan pakollisen vakuutuksen, voit hakea korvausta suoraan kuljettajan vakuutusyhtiöltä. Älä siis pelkää tehdä korvausvaatimusta heidän vakuutusyhtiölleen, jos loukkaannut auto-onnettomuudessa läheisesi huolimattomuudesta. Korvaus on siis mahdollista saada ilman onnettomuuden syyllisen rankaisemista.

Onko minulla oikeus korvaukseen joukkoliikenneonnettomuuden sattuessa?

Jos olet joutunut joukkoliikenneonnettomuuteen (linja-auto, juna jne.) ja olet kärsinyt vammoja tämän seurauksena, olet oikeutettu samaan korvaukseen kuten tavallisessa liikenneonnettomuudessa – erityisesti kärsimästäsi kivusta ja terveydenhuoltoon liittyvistä kustannuksista (esim. lääkitys-, kuntoutus- sekä tähän vammaan liittyvät matkakulut terveyskeskukseen). Se sisältää myös ansionmenetyksen tai elämänlaadun heikkenemisen (pysyvät seuraukset). Ensinnäkin edellä mainittu korvaus voidaan hakea onnettomuuden aiheuttaneen ajoneuvon vastuuvakuuttajalta, jolloin korvaus katetaan ns. pakollisella vastuuvakuutuksella. Vaihtoehtoisesti vahingonkorvausta voidaan hakea myös onnettomuuteen osallistuneen kulkuneuvon (esim. linja-auton) vakuutuksenantajalta, vaikka se ei ollut syyllinen onnettomuuteen.

Mitä pakollisesta vastuuvakuutuksesta voi saada takaisin?

Jos loukkaannut auto-onnettomuudessa, joka ei ole sinun syysi, sinulla voi olla oikeus saada korvausta syyllisen ajoneuvon aiheuttamista vahingoista, korvaukseen omaisuusvahingoista (esim. vahingoittuneet vaatteet, puhelin). Jos kärsit vammoista, niin myös korvaus henkilövahingosta. Henkilövahinkotapauksessa voit hakea korvausta tähän mennessä kärsimästäsi kivusta, terveydenhuoltokuluista (sairaanhoito, matkat hoitolaitoksiin, vakuuttamattoman henkilön hoitokulut), ansionmenetyksestä ja pysyvämmän vaurion tapauksessa elämänlaadun heikkenemisestä.

Työtapaturmat

Mitä tarkoittaa työtapaturma?

Termi ”työhön liittyvä vamma” tarkoittaa mitä tahansa työntekijän terveydelle aiheutuvaa vahinkoa (mukaan lukien kuolemantapaus), joka tapahtuu työtehtävien suorittamisen vuoksi tai sen yhteydessä. Työtapaturma voi sattua kenelle tahansa, myös niille, jotka tekevät täysin turvalliselta näyttävää työtä. Esimerkiksi nilkan nyrjähdys, joka johtuu kaatumisesta portaissa matkalla markkinointiosastolle, voi olla työtapaturma.

Entä onnettomuudet matkalla töihin ja kotiin? Entä vammat, jotka sattuvat matkalla töihin?

Jos tapaturma on sattunut vasta matkalla työpaikalle tai työpaikalta poistuttua työajan jälkeen, ei sillä ole yhteyttä työtehtävien suorittamiseen, joten vahinkoa ei käsitellä työhön liittyvänä. Toisaalta, jos vahinko sattuu matkalla työkokoukseen tai työmatkalla, se tapahtuu työtehtävien suorittamisen lomassa, joten nämä vammat voidaan ottaa huomioon työhön liittyvänä.

Työnantaja ei halua tehdä työtapaturman selvitystä tai ei halua aloittaa asian selvittämistä? En ole rikkonut työturvallisuutta. Onko minun mahdollista saada apua?

Valitettavasti tällaiset tilanteet ovat melko yleisiä työtapaturmissa. Tässä tapauksessa järjestämme asianajotoimiston edustuksen, otamme yhteyden suoraan työnantajaan ja pyydämme häntä laatimaan tapaturmatodistuksen. Hoidamme sitten kaikki neuvottelut työnantajan ja vakuutusyhtiön kanssa saadaksemme oikeudenmukaisen korvauksen työtapaturmastasi.

Lääketieteellinen hoitovirhe

Mitä tarkoittaa non lege artis?

Non lege artis -käytäntöä ei ole kirjallisesti selitetty tai määritelty missään lainsäädännössä. Yleensä non lege artis katsotaan kuitenkin lääkärin toimeksi, joka on vastoin terveydenhuoltopalvelulain sisältämiä sääntöjä ja vastoin ihmisoikeuksista ja biolääketieteen yleissopimuksessa asetettuja ammatillisia normeja tai vastoin lakia. Se, onko teko non lege artis eli lääkärin hoitovirhe, on arvioitava yksilöllisesti ottaen huomioon kaikki näkökulmat. Edellä esitetyn perusteella on siis selvää, että asiantuntijalausunnot ovat ratkaisevassa asemassa tässä tapausryhmässä.

Epäilen lääketieteellistä hoitovirhettä; miten minun pitäisi edetä? Onko teillä kokemusta tällaisista tapauksista ja voitteko auttaa minua?

Erikoisalaamme kuuluvat lääkärin hoitovirheestä johtuvat vammat. Näissä tapauksissa työskentelemme asiantuntijatodistajan kanssa varmistaaksemme asianmukaisten lääketieteellisten asiakirjojen perusteella, onko hoitovirhettä tapahtunut ja onko vammallasi välitön syy-yhteys kyseiseen hoitovirheeseen. Tarjoamme sinulle asiantuntevan asianajotoimiston ja arvioimme kivun, pysyvän vamman ja muut vaatimukset kohta kohdalta. Sen jälkeen alamme neuvotella korvauksistasi puolestasi ensin oikeudenkäynnin ulkopuolella ja tilanteissa, joissa toinen osapuoli ei halua toimia, oikeudenkäynnin kautta.

Mitä erityisvaatimuksia minulla on lääketieteellisen hoitovirheen aiheuttamista vammoista?

Tapauksissa, joissa lääketieteellisessä toimenpiteessä tai lääketieteellisen hoidon antamisessa tapahtuu hoitovirhe, uhrit voivat hakea korvausta:

– Kivusta

– Sairaanhoitoon liittyvistä kuluista

– Menetetyistä tuloista

– Elämänlaadun heikkenemisestä

Ota meihin yhteyttä

Arvioimme hakemuksesi maksutta ja palaamme asiaan.

Täytä ei-sitova lomake ja anna lyhyt kuvaus tapauksestasi. Arvioimme tämän jälkeen, oletko oikeutettu henkilövahinkovaatimukseen maksutta, sovimme jatkomenettelyt ja käsittelemme asian kokonaisvaltaisesti puolestasi.