Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Croatia_Flat_Round_Corner-64x64

Česta pitanja

Donosimo odgovore na vaša česta pitanja. Ako ovdje ne pronađete odgovor na svoje pitanje ili želite da vam nešto pojasnimo, obratite nam se u bilo kojem trenutku.
 

Opća pitanja

Što nudite i kakve financijske i druge rizike snosim tijekom suradnje s vama?

Ne postoje skriveni rizici tijekom suradnje s nama. Početno savjetovanje i analiza slučaja besplatni su. Naše poduzeće klijentima nudi visoku razinu praktičnosti i sigurnosti u tijekom primanja naknade štete. U okviru cjelovite usluge klijentima pružamo pomoć specijaliziranoga odvjetničkog društva, stručnih suradnika i drugih stručnjaka. Naša suradnja s klijentima temelji se na načelu „bez rezultata nema troška”, tj. dogovorena naknada za uslugu plaća se samo iz uspješno primljene naknade štete. Međutim, ako ne primite naknadu štete, od vas nećemo potraživati nikakvu naknadu za uslugu.

Što možete učiniti kako biste mi pomogli da ostvarim pravo na naknadu štete? Zašto da vas angažiram kao zastupnike? Ispunjene obrasce mogu samostalno odnijeti u osiguravajuće društvo i osiguravajuće društvo će mi bez problema isplatiti naknadu štete.

Važno je zapamtiti da osiguravajuće društvo u takvim situacijama nije vaš partner, već protustrana. Prema tome, osiguravajućem društvu nije u interesu isplatiti vam najveći iznos naknade štete na koji imate pravo jer ono uvijek prije svega štiti svoje interese. Naše je iskustvo da osiguravajuća društva obično isplaćuju osnovni iznos naknade štete i pokušavaju zatvoriti slučaj što prije. Međutim, osiguravajuće društvo obično ne obavješćuje oštećenu stranu o drugim zahtjevima koje je propustila podnijeti ili pravima koje je samo djelomično zatražila. Često je riječ o velikim iznosima, nerijetko iznad visine isplaćenog osnovnog iznosa naknade štete. Uz nas možete biti sigurni da ćete dobiti najveći iznos naknade štete.

Liječnik ne želi ispuniti moj obrazac za bol i patnju. Mogu li vam se obratiti?

Da, klijentima nudimo uslugu procjene njihovih zahtjeva koju provode pažljivo odabrani stručni suradnici za to područje. Iz iskustva znamo da čak i u slučajevima kada liječnici ispune obrasce, često ih mogu slučajno netočno ispuniti, što može dovesti do toga da izgubite veliki iznos naknade štete. Prema tome, kada surađujete s nama, možete biti sigurni da će svi zahtjevi biti ispravno procijenjeni i da će im biti određen odgovarajući iznos.

Prometne nesreće

Kako ispuniti izvješće o nesreći

Niste dužni pozvati policiju na mjesto događaja ako nije nastala šteta na tuđoj imovini i ako u nesreći nije bilo ozlijeđenih ili smrtno stradalih osoba. S druge strane, u tim ste slučajevima zakonski dužni sastaviti zajednički zapisnik o nesreći. U skladu sa zakonom, zapisnik mora uključivati podatke o mjestu i vremenu nesreće, sudionicima i vozilima, uzrocima te tijeku i posljedicama nesreće. Ako dokument sadržava prethodno navedene elemente, možete napraviti vlastiti zapisnik. Međutim, mnogo je praktičnije upotrijebiti standardizirani obrazac pod nazivom „Zapisnik o prometnoj nesreći”.

Kako funkcionira očevid prometne nesreće

O ozbiljnosti ozljeda koje je žrtva zadobila u prometnoj nesreći obično ovisi hoće li se nesreća i radnje krivca tretirati kao prekršaj ili kazneno djelo. Važno je utvrditi i koja je važna pravila u cestovnom prometu osoba koja je skrivila nesreću prekršila. Tijekom očevida prometne nesreće obično se dodjeljuju prometni vještak radi utvrđivanja uzroka nesreće i medicinski vještak radi utvrđivanja ozbiljnosti ozljeda povezanih s nesrećom. U pravilu, na temelju prikupljenih dokaza, policijsko tijelo odlučuje hoće li se prekršaj smatrati kaznenim djelom te zatim kazneno progoni osobu koja je skrivila nesreću ili istragu nesreće upućuje upravnom tijelu nadležnom za donošenje odluke.

Ima li suputnik pravo na naknadu štete?

Ako kao suputnik zadobijete tjelesne ozljede u prometnoj nesreći, a sami niste prekršili prometne propise (na primjer, nevezanjem sigurnosnog pojasa), u svim okolnostima imate pravo na naknadu štete iz police osiguranja od odgovornosti osobe koja je skrivila nesreću. Ovo vrijedi čak i ako je vozač vozila u kojem ste sjedili na mjestu suvozača skrivio nesreću. Nije važno je li vozač vaš partner, srodnik, druga bliska osoba ili, naprotiv, nepoznata osoba. Ako ste suputnik osobe koja je skrivila nesreću, jednakopravna ste žrtva prometne nesreće. S obzirom na to da su vozači zakonski obvezni plaćati obvezno osiguranje, naknadu štete možete potraživati izravno od osiguravajućeg društva vozača. Stoga se nemojte bojati podnijeti zahtjev za naknadu štete zbog tjelesnih ozljeda osiguravajućem društvu bliske osobe ako zadobijete ozljede u prometnoj nesreći uzrokovanoj nepažnjom bliske osobe. Naknadu štete za nesreću možete potraživati bez daljnjeg kažnjavanja osobe koja je skrivila nesreću.

Imam li pravo na naknadu štete u slučaju prometne nesreće u javnom prijevozu?

Ako ste sudjelovali u nesreći u javnom prijevozu (autobus, vlak i sl.) i zadobili ste tjelesnu ozljedu uslijed te nesreće, imate pravo na istu naknadu štete kao i u slučaju obične prometne nesreće. Konkretno, imate pravo na naknadu za bol koju ste pretrpjeli i za troškove povezane s vašom zdravstvenom skrbi (npr. troškovi za lijekove, troškovi rehabilitacije, kao i troškovi putovanja do zdravstvene ustanove povezani s ovom ozljedom). To također uključuje gubitak zarade ili narušavanje kvalitete društvenog života (trajne posljedice). U prvom se slučaju navedena naknada štete može potraživati od osiguravatelja koji daje osiguranje od odgovornosti vozilu koje je prouzročilo nesreću. U tom slučaju naknada se pokriva takozvanim obveznim osiguranjem od odgovornosti. S druge strane, naknada štete može se potraživati i od osiguravatelja koji daje osiguranje prijevoznom sredstvu u pitanju (npr. autobusu) koje je sudjelovalo u nesreći, ali je nije skrivilo, na temelju takozvane objektivne odgovornosti.

Kakva se naknada štete može dobiti na temelju obveznog osiguranja od odgovornosti?

Ako ste ozlijeđeni u prometnoj nesreći koju niste skrivili, možete imati pravo na naknadu štete za vozilo koje je prouzročilo nesreću, naknadu za štetu na imovini (npr. oštećena odjeća, telefon) i, ako zadobijete tjelesnu ozljedu, naknadu štete za tjelesne ozljede. U slučaju tjelesne ozljede možete zatražiti naknadu štete za dosad pretrpljenu bol, za troškove zdravstvene skrbi (liječenje, putovanje do zdravstvenih ustanova, troškove skrbi za neosiguranu osobu), gubitak zarade i, u slučaju trajnih posljedica, gubitak kvalitete života.

Nezgode na radu

Što znači nezgoda na radu?

Pojam „ozljeda na radu” označava svaku ozljedu zdravlja zaposlenika (uključujući smrt, ako je primjenjivo) koja se dogodi zbog obavljanja ili u vezi s obavljanjem radnih zadataka. Nezgoda na radu može se dogoditi svakome, čak i osobama koje obavljaju naizgled u potpunosti siguran posao. Na primjer, nezgoda na radu može biti iščašenje gležnja uzrokovano padom niz stepenice na putu do odjela marketinga.

Što je s nezgodama na putu do posla i s posla? Što je s ozljedama tijekom poslovnih putovanja?

Ako se ozljeda dogodila na putu do radnog mjesta odnosno nakon napuštanja radnog mjesta nakon radnog vremena, to znači da ozljeda nema veze s obavljanjem radnih obaveza, pa se neće tretirati kao ozljeda na radu. S druge strane, ako se ozljeda dogodi na putu na radni sastanak ili neposredno na putu do posla, to će se smatrati obavljanjem radnih obveza, tako da postoji povezanost s radom i takve se ozljede mogu smatrati ozljedama na radu.

Poslodavac ne želi izdati zapisnik o ozljedi na radu ili ne želi provesti postupak u vezi s ozljedom na radu? Nisam prekršio/la pravila sigurnosti na radnom mjestu. Možete li mi pomoći?

Ovakve su situacije nažalost prilično česte kad je riječ o nezgodama na radnom mjestu. U tom ćemo slučaju za vas organizirati zastupanje specijaliziranoga odvjetničkog ureda, započeti izravnu komunikaciju s vašim poslodavcem i od njega zatražiti izdavanje zapisnika o ozljedi. Zatim ćemo preuzeti sve pregovore s poslodavcem i osiguravajućim društvom kako bismo dobili pravednu naknadu štete za vašu ozljedu na radu.

Povreda pravila medicinske struke

Što znači non lege artis?

Praksa non lege artis ne objašnjava se i ne definira izričito ni u jednom zakonodavstvu. Međutim, općenito govoreći, non lege artis smatra se djelovanjem liječnika u suprotnosti s pravilima u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i u suprotnosti s profesionalnim standardima utvrđenima u Konvenciji o ljudskim pravima i biomedicini ili u suprotnosti s općim propisima Češke liječničke udruge ili pravilima i statutima profesionalnih udruga. Je li riječ o slučaju non lege artis, tj. o povredi pravila medicinske struke, morat će se procijeniti na individualnoj osnovi, uzimajući u obzir sve aspekte slučaja. Na temelju navedenoga, jasno je da će u ovoj skupini predmeta ključnu ulogu imati vještačenja.

Ako sumnjam na povredu pravila medicinske struke, što trebam učiniti? Imate li iskustva s takvim slučajevima i možete li mi pomoći?

Jedno od područja naše stručnosti slučajevi su tjelesnih ozljeda nastalih uslijed povreda pravila medicinske struke. U tim ćemo slučajevima surađivati s vještakom kako bismo na temelju relevantne medicinske dokumentacije potvrdili je li došlo do povrede pravila medicinske struke i je li uzrok vaše ozljede izravno povezan s takvom povredom pravila. Dodijelit ćemo vam specijalizirani odvjetnički ured i procijeniti točku po točku vaše boli i trajnih posljedica po zdravlje te druge zahtjeve. Zatim ćemo početi pregovarati o naknadi štete u vaše ime, prvo izvansudskim putem, a u situacijama kada druga strana ne želi ispuniti svoje obveze, sudskim putem.

Koji konkretno zahtjevi postoje za ozljede uzrokovane medicinskim zahvatom?

U slučajevima povrede pravila medicinske struke tijekom medicinskog zahvata ili pružanja medicinske skrbi, žrtve mogu potraživati naknadu štete za:

– bol

– troškove povezane s liječenjem

– gubitak zarade

– narušavanje kvalitete društvenog života

Obratite nam se

Besplatno ćemo napraviti procjenu vašeg zahtjeva i javiti vam se.

Ispunite naš neobvezujući obrazac i ukratko opišite svoj slučaj. Zatim ćemo procijeniti imate li pravo na besplatni zahtjev zbog tjelesne ozljede, dogovoriti nastavak postupka i u potpunosti riješiti slučaj u vaše ime.