Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Lithuania_Flat_Round_Corner-64x64

Nelaimingas atsitikimas darbe

Ar buvote sužalotas darbe? Turite teisę į kompensaciją. 

Dirbant kyla pavojingų situacijų, ypač pavojingose profesijose, tačiau sužalojimų gali pasitaikyti ir kasdieninėse situacijose.

Jei susižalojote darbe arba susirgote dėl profesinės ligos, turėti teisę reikalauti kompensacijos už patirtą žalą iš darbdavio privalomojo draudimo. Taip pat, jei jums artimas žmogus tragiškai žuvo dėl su darbu susijusios traumos ar profesinės ligos, mirusio darbuotojo artimieji turi teisę reikalauti kompensacijos.

Viena iš aplinkybių, kuri laikoma profesine liga, yra COVID-19. Jei šia virusine liga užsikrėtėte darbe, pateikite mums užklausą apie savo pretenziją.

Darbuotojų ieškiniai dėl sužalojimo darbe ar profesinės ligos gali siekti dideles sumas, todėl verta nemokamai pasikonsultuoti su mumis dėl galimos kompensacijos. Galime padėti susigaudyti daugybėje teisės nuostatų ir suteikti profesionalią pagalbą siekiant gauti kompensaciją.

GAIRĖS - N-1 forma

-dėl nelaimingų atsitikimų darbe

Vertinant nelaimingą atsitikimą (toliau – NA), pirmiausia svarbu išsiaiškinti, ar NA įvyko darbe ar kitomis aplinkybėmis. NA pripažįstamas atvejis, kai yra pakenkta darbuotojo sveikatai ir darbuotojas tampa nedarbingu nors vienai dienai.

Tais atvejais, kai NA įvyksta darbe, dėl kurio buvo pakenkta darbuotojo sveikatai, darbuotojas privalo informuoti tiesioginį vadovą (padalinio vadovą ar įmonės vadovą). Darbdavys kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje nukentėjęs darbuotojas buvo apžiūrėtas. Sveikatos priežiūros įstaiga darbdaviui išduoda pažymą dėl patirtos traumos sunkumo. 

Jeigu darbdavys tokios pažymos neprašo, darbuotojas turi kreiptis į darbavį dėl NA ištyrimo.

Sveikatos priežiūros įstaiga išduotoje pažymoje yra pateikiama nustatyta diagnozė bei išvada, kad darbuotojo pakenkimas sveikatai priskiriamas arba nepriskiriamas prie sunkių.

  • Jeigu pakenkimas sveikatai įvertintas kaip sunkus, darbdavys privalo pranešti Valstybinei darbo inspekcijai (toliau – VDI). VDI inspektorius, kartu su darbdavio paskirtu darbdavio atstovu bei darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai, tiria NA darbe ir surašo Nelaimingo atsitikimo darbe aktą (N-1 forma).
  • Jeigu pakenkimas sveikatai įvertintas kaip lengvas – darbdavys privalo sudaryti dvišalę komisiją iš darbdavio atstovų ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai. Ši dvišalė komisija ištiria NA darbe (apžiūrėdama įvykio vietą, apklausdama buvusius šalia asmenis, surinkdama kitą svarbią informaciją) ir surašo Nelaimingo atsitikimo darbe aktą (N-1 forma).

Tyrimo metu vertinami ir darbuotojo paaiškinimai dėl NA aplinkybių, todėl darbuotojas turėtų žinoti apie vykdomą tyrimą. Tyrimo išvados taip pat turi būti siunčiamos darbuotojui, todėl nukentėjęs darbuotojas įprastai turėtų turėti Nelaimingo atsitikimo darbe aktą.

Tačiau jeigu darbdavys nesiėmė veiksmų tirti NA darbe arba darbuotojas neturi žinių apie tyrimą, nukentėjęs darbuotojas turėtų:

  • Lengvo pakenkimo sveikatai atveju
    • kreiptis į darbdavį reikalaujant sudaryti dvišalę komisiją ir tirti NA darbe, arba
    • kreiptis į VDI informuojant apie NA darbe, kuris nebuvo ištirtas. Šiuo atveju VDI gali įpareigoti darbdavį ištirti NA arba pati pradėti tyrimą.
  • Sunkaus pakenkimo sveikatai atveju
    • VDI pradeda tyrimą savo iniciatyva.

Darbuotojas, nesutikdamas su akto išvadomis (jeigu yra nustatoma, kad NA įvyko dėl darbuotojo netinkamų veiksmų), turi teisę skųsti aktą VDI, kuri gali tirti NA iš naujo ir, atitinkamai, surašyti naują Nelaimingo atsitikimo darbe aktą.

Kreipimasis į VDI vyksta per teritorinius skyrius. Į kurį VDI teritorinį skyrių kreiptis, priklauso nuo apskrities, kurioje yra darbovietė.

Bendrasis VDI konsultacijų tel.: 85 213 9772

Daugiau informacijos dėl VDI kontaktų ir teritorinių skyrių pasiskirstymo: https://www.vdi.lt/Personalas/Index

Susisiekite su mumis

Mes nemokamai įvertinsime jūsų pretenziją ir su jumis susisieksime.

Nedvejodami užpildykite mūsų neįpareigojančią formą ir pateikite trumpą patirto įvykio aprašymą. Tuomet nemokamai įvertinsime, ar turite pretenziją dėl asmens sužalojimo, susitarsime, kaip elgtis, ir visapusiškai jus atstovausime bylos nagrinėjimo procese.