Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Latvia_Flat_Round_Corner-64x64

Bieži Uzdotie Jautājumi

Sniegsim atbildes uz jūsu visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja neatrodat atbildi uz savu jautājumu vai vēlaties precizēt papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums.
 

Vispārīgi jautājumi

Ko jūs piedāvājat un kādi finansiālie vai citi riski man draud, sadarbojoties ar jums?

Sadarbība ar mums nerada nekādus slēptus riskus. Sākotnējā konsultācija un lietas analīze ir bez maksas. Mūsu uzņēmums piedāvā klientiem augstu komforta līmeni un pārliecību par turpmāko kompensācijas atgūšanas procesu. Sniedzot pilnu pakalpojumu klāstu, mēs nodrošinām mūsu klientiem specializēta juridiskā biroja, sadarbības ekspertu un citu speciālistu palīdzību. Mūsu sadarbība ar klientiem ir balstīta uz principa “ja mums neizdodas, jūs neko nemaksājat”, t.i., norunātā atlīdzība tiek iekasēta tikai no veiksmīgi atgūtas kompensācijas. Gadījumā, ja kompensācija netiek atgūta, mēs nepieprasām nekādu atlīdzību no klienta. 

Ko jūs varat darīt, lai palīdzētu man iesniegt prasību? Kāpēc man ir izdevīgi, lai jūs mani pārstāvētu? Aizpildītās veidlapas es varu aiznest uz apdrošināšanas kompāniju pats, un apdrošināšanas kompānija man izmaksās kompensāciju.

Šādās situācijās ir svarīgi atcerēties, ka apdrošināšanas kompānija nav jūsu partneris, bet gan darījumu partneris. Tāpēc apdrošināšanas kompānijas interesēs nav izmaksāt maksimālo iespējamo summu. Apdrošināšanas kompānija vienmēr aizsargā savas intereses. No mūsu pieredzes mēs zinām, ka apdrošināšanas kompānija parasti izmaksā apdrošināšanas atlīdzību pamatapjomā un tādējādi cenšas pēc iespējas ātrāk slēgt lietu. Tomēr tā parasti neinformē cietušo pusi par citām lietām, kuras kompānija ir aizmirsusi pieprasīt vai pieprasījusi tikai daļēji. Bieži vien tās ir lielas summas, kas nereti pārsniedz pat izmaksāto pamatkompensāciju. Ar mums jūs varat būt pārliecināts, ka esat saņēmis maksimālo iespējamo kompensāciju.

Ārstējošais ārsts nevēlas aizpildīt manu sāpju un traumu veidlapu. Vai varu sazināties ar jums?

Jā, mēs nodrošinām rūpīgi izvēlētu nozares ekspertu prasību novērtējumu visiem mūsu klientiem. No pieredzes mēs zinām, ka pat gadījumos, kad ārsts ir gatavs aizpildīt nepieciešamās veidlapas, tās bieži vien tiek aizpildītas nepareizi un galu galā samazināt iespējamās kompensācijas summu. Tātad, strādājot ar mums, varat būt pārliecināti, ka visas prasības tiks novērtētas pareizi un atbilstošā apmērā.

Ceļu satiksmes negadījumi

Kā aizpildīt ceļu satiksmes negadījuma protokolu?

Jums nav obligāti jāizsauc policija uz negadījuma vietu, ja nav nodarīts kaitējums trešo personu īpašumam, vai negadījuma vietā nav ievainotu vai mirušu personu. No otras puses, šādos negadījumos jums ir juridisks pienākums kopīgi aizpildīt ceļu satiksmes negadījuma protokolu. Likums nosaka, ka protokolā ir jānorāda negadījuma vieta un laiks, tajā iesaistītās puses un transportlīdzekļi, negadījuma cēlonis, gaita un sekas. Ja jums ir pieejama visa iepriekš minētā informācija, jūs varat izveidot savu protokolu. Tomēr, daudz ērtāk ir izmantot standartizētu veidlapu “Ceļu satiksmes negadījuma protokols”.

Kā notiek ceļu satiksmes negadījuma izmeklēšana?

Autoavārijā cietušajam nodarīto traumu smagums parasti nosaka, vai negadījums un vainīgās personas rīcība tiks uzskatīta par likumpārkāpumu vai noziegumu. Svarīgi ir arī noteikt, kādus būtiskus ceļu satiksmes noteikumus ir pārkāpusi vainīgā puse. Izmeklējot ceļu satiksmes negadījumu, parasti tiek apmeklēts satiksmes eksperts, lai noteiktu negadījuma cēloni, un medicīnas eksperts, lai noteiktu ar negadījumu saistīto traumu apjomu. Pamatojoties uz iegūtajiem pierādījumiem, policijas iestāde parasti lemj, vai nodarījums ir vērtējams kā noziegums, un pēc tam sauc vainīgo pie kriminālatbildības, vai nodod negadījuma izmeklēšanu administratīvai iestādei lēmuma pieņemšanai.

Vai pasažierim ir tiesības saņemt kompensāciju?

Ja jūs kā pasažieris ciešat miesas bojājumus ceļu satiksmes negadījumā, nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus (piemēram, nepiesprādzējoties ar drošības jostu), jums visos gadījumos ir tiesības saņemt kompensāciju no vainīgās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Tas attiecas pat tad, ja transportlīdzeklis, kurā sēdējāt, ir vainīgs autoavārijā. Nav svarīgi, vai autovadītājs ir jūsu partneris, radinieks, cita jums tuva persona vai, gluži pretēji, jums sveša persona. Pat ja esat vainīgās personas pasažieris, jūs esat cietušais ceļu satiksmes negadījumā. Tā kā autovadītājam ir juridisks pienākums iegādāties obligāto apdrošināšanu, jūs varat pieprasīt kompensāciju tieši no autovadītāja apdrošināšanas kompānijas. Tāpēc, ja esat cietis autoavārijā, ko izraisījusi jūsu tuvinieka neuzmanība, nebaidieties iesniegt prasību par traumām autovadītāja apdrošināšanas kompānijai. Kompensācija ir iespējama, neradot papildu sodus vainīgajai personai.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju sabiedriskā transporta negadījumā?

Ja esat cietuši sabiedriskā transporta (autobusa, vilciena, u.c.) negadījumā, un šī negadījuma rezultātā esat guvuši miesas bojājumus, jums ir tiesības uz tādu pat kompensāciju kā parastā ceļu satiksmes negadījumā, proti, kompensāciju par ciestajām sāpēm un ar veselības aprūpi saistītajām izmaksām (piemēram, medikamentu izmaksas, rehabilitācijas izmaksas, ceļa izdevumi uz un no ārstniecības iestādes). Tā ietver arī ienākumu zaudējumus vai sociālās dzīves traucējumus (paliekošas sekas). Vispirms minēto kompensāciju var pieprasīt no negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kompānijas, un šajā gadījumā kompensāciju sedz tā sauktā obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Alternatīvi kompensāciju var pieprasīt no attiecīgā transportlīdzekļa (piemēram, autobus) apdrošinātāja, kurš bija iesaistīts negadījumā, bet nebija vainīgs.

Ko ir iespējams atgūt no civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas?

Ja esat cietuši ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis ne jūsu vainas dēļ, jums var būt tiesības saņemt kompensāciju par negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa bojājumiem, kompensāciju par kaitējumu īpašumam (piemēram, bojātu apģērbu, telefonu) un, ja esat guvuši miesas bojājumus, kompensāciju par miesas bojājumiem. Miesas bojājuma gadījumā varat pieprasīt kompensāciju par ciestajām sāpēm, veselības aprūpes izmaksām (ārstēšana, ceļa izmaksas uz ārstniecības iestādēm, neapdrošinātas personas aprūpes izmaksas), ienākumu zaudējumu un paliekušu bojājumu gadījumā – par ērtību zaudējumu.

Nelaimes gadījumi darbā

Ko nozīmē nelaimes gadījums darbā?

Termins “darba trauma” ir jebkurš darbinieka veselības stāvokļa bojājums (tostarp, nāve), kas radies darba uzdevumu veikšanas dēļ vai saistībā ar tiem. Nelaimes gadījums darbā var notikt ar jebkuru, pat ar tiem, kas veic šķietami drošu darbu. Piemēram, potītes sastiepums, ko izraisījis kritiens no kāpnēm ceļā uz mārketinga nodaļu, var būt nelaimes gadījums darba vietā.

Kā ir ar negadījumiem ceļā uz darbu un no darba? Kā ir ar traumām, kas gūtas, ceļojot darba nolūkos?

Ja trauma gūta tikai ceļā uz darba vietu vai pēc darba laika, tā nav saistīta ar darba pienākumu veikšanu, tāpēc trauma netiek uzskatīta par darba traumu. No otras puses, ja trauma gūta ceļā uz darba sanāksmi, vai tieši ceļā uz darbu, un tā ir saistīta ar darba pienākumu veikšanu, tad šo traumu var uzskatīt par saistītu ar darbu.

Darba devējs nevēlas iesniegt protokolu par darba traumu vai nevēlas uzsākt saistības ar darba traumu? Es neesmu pārkāpis darba drošību. Vai varat man palīdzēt?

Diemžēl šādas situācijas ir diezgan bieži sastopamas darba nelaimes gadījumos. Šādās situācijās mēs nodrošināsim specializēta advokātu biroja pārstāvību, uzsāksim saziņu tieši ar darba devēju un lūgsim to iesniegt paziņojumu par traumu. Pēc tam mēs pārņemsim visas sarunas ar darba devēju un apdrošināšanas kompāniju, lai jūs saņemtu taisnīgu kompensāciju par jūsu darba traumu.

Medicīniska kļūda

Ko nozīmē non lege artis?

Non lege artis prakse nav burtiski izskaidrota vai definēta nevienā tiesību aktā. Kopumā par non lege artis tiek uzskatīta ārsta rīcība, kas ir pretrunā ar Veselības aprūpes pakalpojumu likumā ietvertajiem noteikumiem un pretrunā ar Konvencijā par cilvēktiesībām un biomedicīnu noteiktajiem profesionālajiem standartiem vai ir pretrunā ar Čehijas Ārstu asociācijas vispārīgiem noteikumiem vai profesionālo biedrību noteikumiem un statūtiem. Tas, vai darbība ir non lege artis, t. i., ārsta pārkāpums, būs jāizvērtē individuāli, ņemot vērā visus lietas aspektus. Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir skaidrs, ka ekspertu atzinumiem šajā lietu grupā būs izšķiroša nozīme.Man ir aizdomas par medicīnisku kļūdu; kā man rīkoties? Vai jums ir pieredze ar šādiem gadījumiem un vai varat man palīdzēt?

Mūsu specializācija ir lietas par miesas bojājumiem, kas radušies medicīnas kļūdu dēļ. Šādos gadījumos mēs sadarbojamies ar tiesu ekspertiem, lai, pamatojoties uz attiecīgajiem medicīniskajiem dokumentiem, pārbaudītu, vai ir pieļauta medicīnas kļūda un vai jūsu trauma ir tieši saistīta ar šo kļūdu. Mēs nodrošināsim jums advokātu biroju un veiksim jūus sāpju, paliekošu veselības traucējumu un citu pretenziju novērtēšanu. Pēc tam mēs jūsu vārdā uzsāksim sarunas par kompensāciju, vispirms ārpustiesas ceļā, bet situācijās, kad otra puse nevēlas pildīt saistības – tiesas ceļā.

Kādas konkrētas prasības ir par medicīnas kļūdas rezultātā gūtiem miesas bojājumiem?

Gadījumos, kad ir pieļauta kļūda medicīniskajā procedūrā vai medicīniskās aprūpes sniegšanā, cietušie var pieprasīt kompensāciju par:
– Sāpes
– Ar ārstēšanu saistītas izmaksas
– Zaudētā peļņa
– Sociālās dzīves traucējumi

Sazinieties ar mums

Mēs bez maksas izskatīsim jūsu prasību un sazināsimies ar jums.

Lūdzam aizpildīt veidlapu, kas nerada saistības un iesniegt īsu sava negadījuma aprakstu. Pēc tam mēs bez maksas novērtēsim, vai jums ir tiesības iesniegt prasību par miesas bojājumiem, vienosimies par turpmāko rīcību un visaptveroši izskatīsim lietu jūsu vārdā.