Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Latvia_Flat_Round_Corner-64x64

Medicīniska kļūda

Vai veselības aprūpes iestāde, ārsts vai speciālists ir kļūdījies, sniedzot veselības aprūpi un tas ir radījis kaitējumu jums vai jūsu tuviniekiem? Jums ir tiesības saņemt finansiālu kompensāciju!
 

Šādos gadījumos mēs nodrošināsim nepieciešamos ekspertu pierādījumus un izvērsīsim prasību pret veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. 

Jūs varat pieprasīt kompensāciju par medicīniskās aprūpes rezultātā nodarītiem miesas bojājumiem, ja veselības aprūpes sniedzēja rīcība nav bijusi saskaņā ar medicīnas zinātni un nozarei specifiskiem noteikumiem, t.i. viņš ir rīkojies pretēji likumiem.

Nopietnākie pārkāpumi veselības aprūpes nozarē notiek dzemdniecības nozarē, kur nelikumīgas rīcības sekas parasti ir letālas bērnam, mātei un ģimenei. 

Ja uzskatiet, ka esat cietuši miesas bojājumus medicīnas darbinieka nepareizas rīcības dēļ, sazinieties ar mums, un mēs nodrošināsim attiecīgās jomas ekspertu. Eksperta atzinums, lai noteiktu lege artis vai non lege artis procedūru, ir būtisks pamats turpmākai rīcībai un saistīts ar kompensācijas pieprasījumu.

Sazinieties ar mums

Mēs bez maksas izskatīsim jūsu prasību un sazināsimies ar jums.

Lūdzam aizpildīt veidlapu, kas nerada saistības un iesniegt īsu sava negadījuma aprakstu. Pēc tam mēs bez maksas novērtēsim, vai jums ir tiesības iesniegt prasību par miesas bojājumiem, vienosimies par turpmāko rīcību un visaptveroši izskatīsim lietu jūsu vārdā.