Hopp til innholdet

Kompenzo

Flag_of_Norway_Flat_Round_Corner-64x64

Andre skader

Har du eller dine nærmeste blitt påført en helseskade ved en hendelse som ikke er straffbar? Fyll ut vårt uforpliktende skjema og finn ut hva du har krav på. 
Offer for lovbrudd  
Har du vært utsatt for et lovbrudd, og har du blitt skadet av lovbruddet? Vi vet at ingen pengesum fullt ut kan kompensere for den ikke-økonomiske skaden du har vært utsatt for, men økonomisk kompensasjon kan hjelpe deg gjennom en vanskelig periode i livet.
 
Idrettsskade
Har du pådratt deg en skade i forbindelse med idrettsaktiviteter? Har du blitt påkjørt av en skikjører eller skadet deg i en profesjonell idrettsaktivitet? Dersom vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt, kan du kreve erstatning for skader, tapt arbeidsfortjeneste eller varige men.
 
Skade på et barn  
Har barnet ditt skadet seg i barnehagen, på skolen eller under en aktivitet i regi av skolen? Har barnet ditt blitt skadet på et underholdningssenter? I så fall kan vi hjelpe deg med å kreve tilstrekkelig kompensasjon fra operatøren. 
 
Skade eller ulykke i utlandet
Har du vært utsatt for en ulykke i utlandet? Har du blitt utsatt for personskade på en reise arrangert av et reisebyrå? Har du vært utsatt for en arbeidsulykke i utlandet? Takket være vårt nettverk av samarbeidende advokater kan vi gi deg profesjonell rådgivning og førsteklasses juridisk bistand.
 

Kontakt oss

Vi vil vurdere saken din kostnadsfritt og kommer deretter tilbake til deg.

Fyll gjerne ut vårt uforpliktende skjema og gi en kort beskrivelse av saken din. Deretter vil vi kostnadsfritt vurdere om du har krav på erstatning for personskade, bli enige om hvordan vi skal gå frem og håndtere saken på dine vegne.