Hopp til innholdet

Kompenzo

Flag_of_Norway_Flat_Round_Corner-64x64

Medisinsk feilbehandling

Har en helseinstitusjon, lege eller annet helsepersonell gjort en feil i forbindelse med helsehjelpen, og har dette ført til skade hos deg eller dine nærmeste? Du har rett til økonomisk erstatning!
 

I så fall vil vi sørge for nødvendig sakkyndig bevisførsel og fremme kravet ditt mot helsepersonellet.
Du kan søke erstatning for personskader som skyldes helsehjelp dersom helsepersonellets handlinger ikke var i tråd med medisinsk vitenskap og fagspesifikke regler, det vil si at de handlet i strid med loven.

De mest alvorlige lovbruddene i helsesektoren forekommer særlig innen fødselsomsorgen, der konsekvensene av lovbrudd som regel er fatale for barnet, moren og familien.

Hvis du mener at du har blitt påført en personskade på grunn av feil fra en lege, kan du kontakte oss, så ordner vi med en sakkyndig på det aktuelle området. En sakkyndig uttalelse for å avgjøre om prosedyren er lege artis eller non lege artis er et viktig grunnlag for videre tiltak og utbetaling av erstatning.

Kontakt oss

Vi vil vurdere saken din kostnadsfritt og kommer deretter tilbake til deg.

Fyll gjerne ut vårt uforpliktende skjema og gi en kort beskrivelse av saken din. Deretter vil vi kostnadsfritt vurdere om du har krav på erstatning for personskade, bli enige om hvordan vi skal gå frem og håndtere saken på dine vegne.