Hopp til innholdet

Kompenzo

Flag_of_Norway_Flat_Round_Corner-64x64
Car crash illustration

Trafikkulykke

Har du eller dine nærmeste blitt skadet i en trafikkulykke som fører, passasjer eller fotgjenger? 
 
Car crash illustration

Vi har i mange år hjulpet ofre for bilulykker med å oppnå maksimal erstatning. Det betyr at kundene våre ikke betaler oss noe på forhånd, og at vi bare tar det avtalte beløpet hvis vi lykkes.

Vi har en omfattende forståelse av rettighetene dine. Vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på fra den lovpålagte ansvarsforsikringen til kjøretøyet som forårsaket ulykken.

Samtidig, om nødvendig, vil vi gi deg en omfattende representasjon overfor rettshåndhevende myndigheter og i forhold til ansvarsforsikringsselskapet eller direkte med den feilaktige parten.

Vi behandler hver enkelt sak individuelt, diskret og med empati.
Vi tar oss av alle typer trafikkulykker, vi kan hjelpe deg med ulykker i bil, på motorsykkel, på sykkel og i kollektivtransport. Vår mangeårige erfaring og nettverk av kontakter i inn- og utland vil sikre at du får en rettferdig erstatning for smerten du har opplevd, eller for tapet av en du er glad i.

Bilulykke

HAR DU BLITT SKADET SOM FØLGE AV EN BILULYKKE MED ET KJØRETØY AV EN ELLER ANNEN ART? ENTEN DU VAR SJÅFØR ELLER PASSASJER, HAR DU KRAV PÅ ERSTATNING.

 

Hvis du har blitt skadet som passasjer, må du ikke nøle med å kontakte oss, selv om en av dine nærmeste hadde skyld i skaden. I trafikkulykker der sjåføren er skyld i ulykken og den skadde er passasjer, har passasjeren rett til full erstatning fra ansvarsforsikringen til den som er skyld i ulykken – erstatning er mulig uten ytterligere straff for den som er skyld i ulykken.

Motorsykkelulykke

HAR DU SOM MOTORSYKLIST FÅTT EN MEDISINSK SKADE SOM FØLGE AV EN ULYKKE SOM IKKE ER DIN SKYLD? GJØR KRAV PÅ ERSTATNING

 

Trafikkulykker med motorsyklister involvert er ofte dødelige. Hvis du og/eller en av dine nærmeste er involvert i en situasjon der du blir utsatt for alvorlig personskade eller dødsfall, bør du kontakte oss. Vi tilbyr en kostnadsfri vurdering av kravets gyldighet og bistår deg gjennom hele erstatningsprosessen.

Var du passasjer i ulykken? Vi kan hjelpe deg, selv om den skyldige var en av dine nærmeste. I bilulykker der sjåføren er skyld i ulykken og den skadde er passasjer, har passasjeren rett til full erstatning fra den ansvarlige sjåførens ansvarsforsikring – erstatning er mulig uten ytterligere straff for den ansvarlige sjåføren.

Skade som fotgjenger

HAR DU SOM FOTGJENGER BLITT PÅFØRT EN MEDISINSK SKADE SOM FØLGE AV EN ULYKKE SOM IKKE ER DIN SKYLD? FÅ ERSTATNING FOR SKADENE DINE.

 

Trafikkulykker med skadde fotgjengere er dessverre vanlige og fører ofte til alvorlige personskader. Hvis du befinner deg i en slik situasjon, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss. Vi kan vurdere om du har et gyldig krav og gi et estimat på det potensielle erstatningsbeløpet.

Trafikkulykke i utlandet

HAR DU FÅTT EN MEDISINSK SKADE SOM FØLGE AV EN TRAFIKKULYKKE I UTLANDET? UANSETT OM DU VAR SJÅFØR ELLER PASSASJER, VURDERER VI ERSTATNINGSKRAVET DITT KOSTNADSFRITT.

 

Trafikkulykker i utlandet er dessverre en del av hverdagen, og mange av dem resulterer dessverre i personskader eller dødsfall. Hvis du har vært utsatt for en uforskyldt bilulykke i utlandet, er du velkommen til å kontakte oss for å høre om du har krav på erstatning. Vi er klare til å hjelpe deg med å ivareta rettighetene dine.

Andre ulykker

HAR DU LIDT EN SKADE SOM SYKLIST? HAR DU BLITT SKADET I EN KOLLEKTIVULYKKE? DA HAR DU OGSÅ RETT PÅ ERSTATNING.

 

Syklister og scooterkjørere er ofte innblandet i trafikkulykker, ofte uten egen skyld, med alvorlige personskader som resultat. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du eller dine nærmeste opplever lignende uheldige hendelser. Vi kan gi deg veiledning om dine rettigheter og hvilke muligheter du har.

 

Det er også mulig å søke erstatning for personskader som følge av ulykker med offentlig transport (som buss, tog, båt, fly osv.). I slike tilfeller har den skadelidte samme rett til erstatning som ved en vanlig trafikkulykke. Ta derfor gjerne kontakt med oss for en konsultasjon om saken din. Vi tilbyr en gratis vurdering av din situasjon og håndterer hele erstatningsprosessen på dine vegne.

Kontakt oss

Vi vil vurdere saken din kostnadsfritt og kommer deretter tilbake til deg.

Fyll gjerne ut vårt uforpliktende skjema og gi en kort beskrivelse av saken din. Deretter vil vi kostnadsfritt vurdere om du har krav på erstatning for personskade, bli enige om hvordan vi skal gå frem og håndtere saken på dine vegne.