Przejdź do treści

Kompenzo

Flag_of_Poland_Flat_Round_Corner-64x64

Błąd medyczny

Czy zakład opieki zdrowotnej, lekarz lub pracownik służby zdrowia popełnił błąd podczas świadczenia opieki zdrowotnej i czy w wyniku tego błędu doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Czy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w wyniku niewłaściwego postępowania pracownika służby zdrowia?

Jeśli tak, zapewnimy niezbędny dowód z opinii biegłego i będziemy dochodzić roszczeń od świadczeniodawcy. 

Odszkodowanie za szkodę na osobie wynikającą ze świadczenia opieki medycznej może być dochodzone pod warunkiem, że działania personelu medycznego nie były zgodne z wiedzą medyczną i zasadami obowiązującymi w danej dziedzinie, tj. działania lekarza były sprzeczne z prawem. 

Najpoważniejsze wykroczenia w sektorze opieki zdrowotnej występują w szczególności w sektorze położniczym, gdzie konsekwencje niezgodnego z prawem postępowania są zazwyczaj śmiertelne dla dziecka, matki i rodziny. 

Jeśli uważasz, że doznałeś obrażeń ciała z powodu niewłaściwego postępowania lekarza, skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy eksperta w danej dziedzinie. Opinia biegłego w celu ustalenia procedury lege artis lub non lege artis jest niezbędną podstawą do dalszych działań i odzyskania powiązanego odszkodowania. 

Bezpłatnie ocenimy Twoje roszczenie i skontaktujemy się z Tobą.

Zachęcamy do wypełnienia naszego niezobowiązującego formularza i przedstawienia krótkiego opisu sprawy. Następnie bezpłatnie ocenimy Twoje roszczenie odszkodowawcze, uzgodnimy sposób postępowania i kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą w Twoim imieniu.