Przejdź do treści

Kompenzo

Flag_of_Poland_Flat_Round_Corner-64x64

Często zadawane pytania

Na tej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie lub jeśli chcesz coś wyjaśnić, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.
 

Pytania ogólne

Czy usługi Kompenzo dotyczą tylko odszkodowań za szkody niemajątkowe, czy również za szkody majątkowe?

Kompenzo zajmuje się wyłącznie roszczeniami z tytułu szkód osobowych – oznacza to, że jeśli Ty lub Twoja bliska osoba doznaliście obrażeń ciała (fizycznych lub psychicznych) w wypadku lub innym zdarzeniu, doświadczony zespół ekspertów Kompenzo może Wam pomóc.

W Kompenzo nie zajmujemy się jednak szkodami majątkowymi, np. uszkodzeniem mienia w wyniku wypadku, utratą mienia, utratą zarobków itp. Nie zajmujemy się również kwestiami zabezpieczenia społecznego po wypadku.

Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)

Co oferujecie i jakie ryzyko finansowe lub inne wiąże się ze współpracą z wami?

Współpraca z nami nie wiąże się z żadnym ukrytym ryzykiem. Wstępna konsultacja i analiza sprawy bezpłatne. Nasza firma oferuje klientom wysoki poziom komfortu i pewności w późniejszym odzyskaniu odszkodowania. W ramach pełnej obsługi zapewniamy klientom usługi wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, współpracujących ekspertów i innych profesjonalistów. Nasza współpraca z klientami opiera się na zasadzie „no win, no fee”, tj. uzgodniona opłata jest pobierana wyłącznie z pomyślnie odzyskanego odszkodowania. Jednak w przypadku, gdy odszkodowanie nie zostanie odzyskane, nie będziemy domagać się od Ciebie żadnego wynagrodzenia

o możesz zrobić, aby pomóc mi w zaspokojeniu roszczenia? Dlaczego powinienem skorzystać z waszej pomocy? Mogę sam zanieść wypełnione formularze do firmy ubezpieczeniowej, a firma ubezpieczeniowa zapłaci mi bez żadnych problemów.

W takich sytuacjach ważne jest, aby pamiętać, że firma ubezpieczeniowa nie jest Twoim partnerem, ale kontrahentem. W związku z tym w interesie firmy ubezpieczeniowej nie leży wypłata odszkodowania w maksymalnym możliwym zakresie, ponieważ firma ubezpieczeniowa zawsze chroni przede wszystkim własne interesy. Z naszego doświadczenia wiemy, że firma ubezpieczeniowa zazwyczaj płaci w podstawowym zakresie, a tym samym stara się zamknąć sprawę tak szybko, jak to możliwe. Zazwyczaj jednak nie informuje poszkodowanego o innych roszczeniach, których ten nie zgłosił lub zgłosił tylko częściowo. Często to duże kwoty, nierzadko przekraczające nawet podstawowe wypłacone odszkodowanie. Z nami możesz mieć pewność, że otrzymałeś maksymalne możliwe odszkodowanie. 

Lekarz prowadzący nie chce wypełnić formularza dotyczącego bólu i cierpienia. Czy mogę się z wami skontaktować?

Tak, zapewniamy wszystkim klientom ocenę ich roszczeń przez starannie dobranych współpracujących ekspertów w danej dziedzinie. Z doświadczenia wiemy, że nawet w przypadkach, w których lekarz jest skłonny wypełnić formularze, często nieumyślnie wypełnia je nieprawidłowo i ostatecznie może pozbawić Cię znacznych kwot odszkodowania. Współpracując z nami, możesz mieć pewność, że wszystkie roszczenia zostaną wycenione prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.

Wypadki drogowe

Co można odzyskać z obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Jeśli odniosłeś obrażenia w wypadku samochodowym, który nie był Twoją winą, możesz mieć prawo do odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, który spowodował wypadek, odszkodowania za uszkodzenie mienia (np. zniszczona odzież, telefon) oraz, jeśli odniosłeś obrażenia ciała, odszkodowania za obrażenia ciała. W przypadku obrażeń ciała możesz ubiegać się o odszkodowanie za ból, którego doznałeś do tej pory, koszty opieki zdrowotnej (leczenie, dojazdy do placówek medycznych, koszty opieki nad osobą nieubezpieczoną), utratę zarobków oraz, w przypadku bardziej trwałych uszkodzeń, utratę wygód 

Jak wypełnić raport z wypadku?

Jeśli w wypadku, którym uczestniczyłeś żaden z uczestników nie został ranny czy nie poniósł śmierci, nie masz obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Z drugiej strony, w takich przypadkach jesteś prawnie zobowiązany do sporządzenia wspólnego protokołu powypadkowego. Prawo wymaga, aby protokół zawierał identyfikację miejsca i czasu wypadku, stron i pojazdów biorących w nim udział, przyczynę, przebieg i konsekwencje wypadku. Dopóki dokument zawiera wyżej wymienione elementy, można sporządzić własny protokół. Znacznie wygodniej jest jednak skorzystać ze znormalizowanego formularza o nazwie „Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej”.

Jak działa dochodzenie w sprawie wypadku drogowego?

Ciężkość obrażeń odniesionych przez ofiarę wypadku samochodowego zazwyczaj decyduje o tym, czy wypadek i działania osoby winnej zostaną potraktowane jako wykroczenie czy przestępstwo. Istotną kwestią jest również ustalenie, jakie istotne przepisy ruchu drogowego zostały naruszone przez sprawcę. Podczas badania wypadku drogowego zazwyczaj powoływany jest biegły z zakresu ruchu drogowego w celu ustalenia przebiegu wypadku oraz biegły z zakresu medycyny w celu ustalenia zakresu obrażeń związanych z wypadkiem. Wraz z zebranymi dowodami, sprawa kierowana jest do sądu, który podejmuje decyzję w zakresie kwaligfikacji czynu (wukroczenie lub przestępstwo) oraz wtmierza sprawcy karę.

Jakie są minimalne limity roszczeń?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, minimalne limity odszkodowania wynoszą 29 876 400 PLN w przypadku szkód na osobie i 6 021 600 PLN w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Czy współpasażer również ma prawo do odszkodowania?

Jeśli jako pasażer doznasz obrażeń ciała w wypadku drogowym, nie łamiąc przepisów ruchu drogowego (na przykład nie zapinając pasów bezpieczeństwa), masz prawo do odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby winnej w każdych okolicznościach. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy winę ponosi kierowca pojazdu, w którym siedziałeś na miejscu pasażera. Nie ma znaczenia, czy kierowca jest Twoim partnerem, krewnym, osobą w inny sposób Ci bliską, czy wręcz przeciwnie, osobą praktycznie Ci nieznaną. Jeśli jesteś pasażerem osoby, która zawiniła, jesteś również ofiarą wypadku samochodowego. Ponieważ kierowcy prawnie zobowiązani do opłacania obowiązkowego ubezpieczenia, możesz ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej kierowcy. Nie bój się więc, jeśli doznasz obrażeń w wypadku samochodowym spowodowanym nieostrożnością ukochanej osoby, złożyć roszczenie o odszkodowanie za obrażenia ciała przeciwko jej firmie ubezpieczeniowej. W ten sposób możliwe jest uzyskanie odszkodowania bez dalszego karania osoby winnej wypadku.

Czy mam prawo do odszkodowania w razie wypadku w transporcie publicznym?

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku w transporcie publicznym (autobus, pociąg itp.) i doznałeś obrażeń ciała w wyniku tego wypadku, masz prawo do takiego samego odszkodowania, jak w przypadku zwykłego wypadku drogowego – w szczególności do odszkodowania za doznany ból i koszty związane z opieką zdrowotną (np. koszty leków, rehabilitacji, a także koszty podróży do placówki medycznej związanej z tym urazem). Obejmuje również utratę zarobków lub upośledzenie życia społecznego (trwałe konsekwencje). W pierwszej kolejności ww. odszkodowania można dochodzić od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej pojazdu, który spowodował wypadek – w takim przypadku odszkodowanie jest pokrywane z tzw. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Alternatywnie, odszkodowania można również dochodzić od ubezpieczyciela danego środka transportu (np. autobusu), który uczestniczył w wypadku, ale nie był winny, w ramach tzw. odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Wypadki przy pracy

Co oznacza wypadek przy pracy?

Terminuraz związany z pracąoznacza każdy uszczerbek na zdrowiu pracownika (w tym śmierć, jeśli dotyczy), który wystąpił w wyniku lub w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu, nawet osobom wykonującym pozornie całkowicie bezpieczną pracę. Wypadkiem przy pracy może być na przykład skręcenie kostki spowodowane upadkiem ze schodów w drodze do działu marketingu. 

Co z wypadkami w drodze do i z pracy? Co z urazami podczas podróży do pracy?

Jeśli uraz wystąpił tylko w drodze do miejsca pracy lub po opuszczeniu miejsca pracy po godzinach pracy, nie ma związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a zatem uraz nie będzie traktowany jako związany z pracą. Z drugiej strony, jeśli do urazu dojdzie w drodze na spotkanie służbowe lub bezpośrednio w drodze do pracy, będzie to miało związek z wykonywaniem obowiązków służbowych, a zatem istnieje związek z wykonywaniem pracy i takie urazy można uznać za związane z pracą. 

Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o wypadku przy pracy lub nie chce rozpocząć wykonywania pracy w związku z wypadkiem przy pracy? Nie naruszyłem zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czy możecie mi pomóc?

Niestety, takie sytuacje dość powszechne w przypadku wypadków w miejscu pracy. W takim przypadku zorganizujemy reprezentację przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną, zainicjujemy komunikację bezpośrednio z pracodawcą i poprosimy go o sporządzenie protokołu urazu. Następnie przejmiemy wszelkie negocjacje z pracodawcą i firmą ubezpieczeniową w celu odzyskania godziwego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Czy COVID-19 jest uważany za chorobę zawodową?

COVID-19 może być chorobą zawodową. Zazwyczaj dotyczy to na przykład nauczycieli, którzy zarazili się chorobą poprzez kontakt z uczniami, tj. w trakcie pracy. Chętnie przyjrzymy się szczegółowo konkretnemu przypadkowi i ocenimy możliwości współpracy. 

Błędy pracowników służby zdrowia

Co oznacza non lege artis?

Praktyka non lege artis nie została dosłownie wyjaśniona ani zdefiniowana w żadnym akcie prawnym. Zasadniczo jednak za praktykę non lege artis uznaje się działanie lekarza niezgodne z przepisami zawartymi w ustawie o usługach zdrowotnych oraz z naruszeniem standardów zawodowych określonych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie lub zasad i statutów stowarzyszeń zawodowych. To, czy dany czyn stanowi non lege artis, tj. niewłaściwe postępowanie lekarza, będzie musiało być oceniane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów danej sprawy. Z powyższego wynika zatem, że opinie biegłych będą odgrywały kluczową rolę w tej grupie spraw.

Podejrzewam błąd w sztuce lekarskiej; jak powinienem postąpić? Czy ma Pan/Pani doświadczenie w takich sprawach i czy może mi Pan/Pani pomóc?

Naszą specjalnością sprawy dotyczące obrażeń ciała wynikających z błędów medycznych. W takich przypadkach będziemy współpracować z biegłym sądowym, aby zweryfikować, w oparciu o odpowiednią dokumentację medyczną, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej i czy Twój uraz jest bezpośrednio związany przyczynowo z tym błędem. Zapewnimy Ci dedykowaną kancelarię prawną i przeprowadzimy szczegółową ocenę Twojego bólu, trwałego uszczerbku na zdrowiu i innych roszczeń. Następnie rozpoczniemy negocjacje w sprawie odszkodowania w Twoim imieniu, najpierw na drodze pozasądowej, a w sytuacjach, w których druga strona nie będzie skłonna do działania, na drodze sądowej. 

Jakie konkretne roszczenia przysługują mi w przypadku obrażeń spowodowanych zabiegiem medycznym?

W przypadkach, w których doszło do błędu w procedurze medycznej lub zapewnieniu opieki medycznej, poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie za: 

– Ból 

– Koszty związane z leczeniem 

– Utracone zyski 

– Utrudnienia w życiu społecznym 

Bezpłatnie ocenimy Twoje roszczenie i skontaktujemy się z Tobą.

Zachęcamy do wypełnienia naszego niezobowiązującego formularza i przedstawienia krótkiego opisu sprawy. Następnie bezpłatnie ocenimy Twoje roszczenie odszkodowawcze, uzgodnimy sposób postępowania i kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą w Twoim imieniu.