Preskočiť na obsah

Kompenzo

Flag_of_Slovakia_Flat_Round_Corner-64x64

Ostatné úrazy

Utrpeli ste vy či vaši blízky ujmu na zdraví pri akejkoľvek nezavinenej udalosti? Vyplňte náš nezáväzný formulár a zistite, na čo máte nárok.
 
spravny prst
Naša odmena je len 10% zo získaného odškodnenia.
OBEŤ TRESTNÉHO ČINU
Stali ste sa obeťou trestného činu, ktorým vám bola spôsobená ujma na zdraví? Vieme, že utrpenú nemajetkovú ujmu nemôže úplne odčiniť žiadna čiastka, ale peňažná satisfakcia vám môže pomôcť prekonať zložité životné obdobie.
 
ŠPORTOVÝ ÚRAZ
Utrpeli ste zranenie pri športových aktivitách? Zrazil vás lyžiar alebo došlo k ujme na zdraví pri športovom zápase? Ak budú splnené predpoklady pre vznik zodpovednosti škodcu, môžete požadovať odškodnenie za zranenie, ušlý príjem či trvalé následky.
 
ÚRAZ DIEŤAŤA
Zranilo sa vaše dieťa v škôlke, v škole alebo pri aktivitách organizovaných školou? Zranilo sa vaše dieťa v zábavnom centre? Ak áno, pomôžeme vám s uplatnením  primeraného odškodného od prevádzkovateľa.
 
ÚRAZ ČI NEHODA V ZAHRANIČÍ
Stal sa vám v zahraničí úraz? Stali ste sa účastníkom nezavinenej dopravnej nehody v zahraničí? Utrpeli ste úraz na zájazde organizovanom cestovnou kanceláriou? Mali ste pracovný úraz mimo Slovenskej republiky? Vďaka našej sieti spolupracujúcich advokátov vám môžeme poskytnúť odborné poradenstvo a špičkové právne zastupovanie vo vašej krajine. 
 

Kontaktujte nás

Váš nárok bezplatne posúdime a pokúsime sa vám pomôcť.

Nezáväzne vyplňte náš jednoduchý formulár a uveďte stručný opis vášho prípadu. Následne bezplatne posúdime, či máte nárok na odškodnenie ujmy na zdraví, dohodneme sa na ďalšom postupe a budeme sa prípadom komplexne zaoberať vo vašom mene.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

S čím vám môžeme pomôcť?

Odškodnenie za zranenia a trvalé následky

Utrpeli ste pri nehode nejaké zranenia alebo dokonca máte trvalé zdravotné následky? V každom prípade môžete mať nárok na náhradu ujmy na zdraví.

Príklady z praxe:

Kompenzácia v prípade smrti

Stratili ste partnera alebo príbuzného pri nehode? Môžete mať nárok na odškodnenie za duševné utrpenie, náklady na pohreb alebo pozostalostnú rentu.

Príklady z praxe:

Kompenzace za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při nehodě jakékoliv zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Kompenzace za úmrtí

Přišli jste při nehodě o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe: