Preskočiť na obsah

Kompenzo

Pracovný úraz

Utrpeli ste ujmu na zdraví pri výkone práce? Bez ohľadu na to, či máte pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, máte nárok na odškodnenie.
 
spravny prst
Naša odmena je len 10% - 20% ze získaného odškodnenia.

Pri práci vznikajú nebezpečné situácie, najmä v nebezpečných povolaniach, ale k úrazom môže dôjsť aj pri zdanlivo banálnych situáciách.   

Podrobne poznáme vaše práva v prípade pracovného úrazu a pomôžeme vám efektívne získať odškodnenie zo zákonného poistenia vášho zamestnávateľa. Všetkú komunikáciu so zamestnávateľom alebo jeho poisťovňou prenechajte na nás. Zároveň vám v prípade potreby vieme zabezpečiť zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

Ak sa vám stane pracovný úraz alebo sa u vás rozvinie choroba z povolania, môžete mať nárok na náhradu ujmy na zdraví. Podobne, v prípade úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, príbuzní zosnulého zamestnanca majú nárok na odškodnenie.

Jednou zo situácií, ktorá sa v súčasnosti považuje za chorobu z povolania, je COVID-19. Ak ste sa týmto vírusovým ochorením na pracovisku nakazili, neváhajte nás kontaktovať a informovať sa o existencii vášho nároku.

Nároky zamestnancov vyplývajúce z pracovného úrazu alebo choroby z povolania môžu predstavovať značné sumy, preto sa oplatí bezplatne sa s nami poradiť o možnom odškodnení. Pomôžeme vám zorientovať sa v mnohých paragrafoch a poskytneme vám odbornú pomoc pri uplatňovaní nároku na odškodnenie.

Kontaktujte nás

Váš nárok bezplatne posúdime a pokúsime sa vám pomôcť.

Nezáväzne vyplňte náš jednoduchý formulár a uveďte stručný opis vášho prípadu. Následne bezplatne posúdime, či máte nárok na odškodnenie ujmy na zdraví, dohodneme sa na ďalšom postupe a budeme sa prípadom komplexne zaoberať vo vašom mene.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

S čím vám môžeme pomôcť?

Odškodnenie za zranenia a trvalé následky

Utrpeli ste pri nehode nejaké zranenia alebo dokonca máte trvalé zdravotné následky? V každom prípade môžete mať nárok na náhradu ujmy na zdraví.

Príklady z praxe:

Kompenzácia v prípade smrti

Stratili ste partnera alebo príbuzného pri nehode? Môžete mať nárok na odškodnenie za duševné utrpenie, náklady na pohreb alebo pozostalostnú rentu.

Príklady z praxe:

Kompenzace za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při nehodě jakékoliv zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Kompenzace za úmrtí

Přišli jste při nehodě o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe: