Skoči na vsebino

Kompenzo

Flag_of_Slovenia_Flat_Round_Corner-64x64

Pogosto zastavljena vprašanja

Ponujamo odgovore na vaša najpogostejša vprašanja. Če tu ne najdete odgovora na svoje vprašanje ali želite kar koli pojasniti, nas lahko kadar koli kontaktirate.
 

Splošna vprašanja

Kaj ponujate in kakšna so finančna ali druga tveganja, ki mi grozijo zaradi sodelovanja z vami?

Sodelovanje z nami ne prinaša nobenih skritih tveganj. Prvo posvetovanje in analiza primera sta brezplačna. Naše podjetje strankam nudi visoko raven udobja in gotovosti pri poznejši izterjavi odškodnine. V okviru naših celovitih storitev strankam zagotavljamo pomoč specializirane odvetniške pisarne, sodelujočih izvedencev in drugih strokovnjakov. Naše sodelovanje s strankami temelji na načelu “no win, no fee”, kar pomeni, da se dogovorjeno nadomestilo črpa le iz uspešno izterjane odškodnine. Če odškodnina ni izterjana, pa od vas ne bomo zahtevali nobenega plačila.

Kako mi lahko pomagate pri poravnavi zahtevka? Zakaj bi me morali zastopati? Izpolnjene obrazce lahko sam odnesem zavarovalnici in ta mi bo brez težav izplačala odškodnino.

V teh primerih se morate zavedati, da zavarovalnica ni vaš partner, temveč nasprotna stranka. Zato zavarovalnici ni v interesu, da bi izplačala največ, kar je mogoče, saj zavarovalnica vedno varuje predvsem svoje interese. Iz naših izkušenj vemo, da zavarovalnice običajno plačajo v osnovnem obsegu in tako poskušajo zadevo čim prej zaključiti. Običajno pa oškodovanca ne obvesti o drugih zahtevkih, ki jih je pozabil uveljavljati ali jih je uveljavljal le delno. To so pogosto visoki zneski, ki pogosto presegajo celo osnovno izplačano odškodnino. Z nami ste lahko prepričani, da ste prejeli najvišjo možno odškodnino.

Zdravnik, ki me zdravi, ne želi izpolniti obrazca o bolečinah in trpljenju. Ali lahko stopim v stik z vami?

Da, vsem strankam zagotovimo oceno njihovih zahtevkov, ki jo opravijo skrbno izbrani sodelujoči strokovnjaki s tega področja. Iz izkušenj vemo, da tudi v primerih, ko je zdravnik pripravljen izpolniti obrazce, jih pogosto nehote izpolni napačno in vas na koncu lahko prikrajša za velik znesek odškodnine. Zato ste pri sodelovanju z nami lahko prepričani, da bodo vsi zahtevki ovrednoteni pravilno in v ustreznem znesku.

Prometne nesreče

Kako izpolniti poročilo o nesreči

Policije vam ni treba poklicati na kraj nesreče, če ni nastala škoda na premoženju tretjih oseb in če v nesreči ni bila nobena oseba poškodovana ali ubita. Po drugi strani pa ste v teh primerih po zakonu dolžni sestaviti skupno poročilo o nesreči. Zakon zahteva, da zapisnik vsebuje identifikacijo kraja in časa nesreče, udeležencev in vozil, ki so bili udeleženi v nesreči, vzrok, potek in posledice nesreče. Če dokument vsebuje zgoraj navedene elemente, lahko sestavite svoj zapisnik. Vendar je veliko bolj priročno uporabiti standardiziran obrazec, imenovan “Zapisnik o prometni nesreči”.

Kako poteka preiskava prometne nesreče

Resnost poškodb, ki jih je žrtev utrpela v prometni nesreči, običajno določa, ali se bosta nesreča in dejanje krivca obravnavala kot prekršek ali kaznivo dejanje. Pomemben dejavnik je tudi ugotovitev, katero pomembno dolžnost v cestnem prometu je kršil krivdni udeleženec. Pri preiskavi prometne nesreče se običajno postavi izvedenec za promet, ki določi vzrok prometne nesreče, in izvedenec medicinske stroke, ki določi obseg poškodb, povezanih z nesrečo. Na podlagi zbranih dokazov policijski organ običajno odloči, ali se prekršek oceni kot kaznivo dejanje, in nato kazensko preganja krivca ali pa preiskavo prometne nesreče odstopi v odločanje upravnemu organu.

Ali je do odškodnine upravičen tudi sopotnik?

Če ste kot potnik v prometni nesreči utrpeli telesne poškodbe, ne da bi sami kršili prometne predpise (na primer niste bili pripeti z varnostnim pasom), ste v vseh okoliščinah upravičeni do odškodnine iz zavarovanja odgovornosti krivca. To velja tudi, če je bil kriv voznik vozila, v katerem ste sedeli na sovoznikovem sedežu. Pri tem ni pomembno, ali je voznik vaš partner, sorodnik, oseba, ki vam je kako drugače blizu, ali, nasprotno, oseba, ki vam je praktično neznana. Če ste potnik osebe, ki je kriva za prometno nesrečo, ste prav tako žrtev prometne nesreče. Ker so vozniki po zakonu dolžni plačevati obvezno zavarovanje, lahko odškodnino zahtevate neposredno od voznikove zavarovalnice. Če ste v prometni nesreči, ki jo je povzročila neprevidnost vaše bližnje osebe, utrpeli poškodbe, se torej ne bojte vložiti odškodninskega zahtevka za telesne poškodbe pri njeni zavarovalnici. Odškodnina je tako mogoča brez dodatnega kaznovanja osebe, ki je kriva za nesrečo.

Ali imam pravico do odškodnine v primeru nesreče v javnem prevozu?

Če ste bili udeleženi v nesreči v javnem prometu (avtobus, vlak itd.) in ste zaradi te nesreče utrpeli telesno poškodbo, ste upravičeni do enake odškodnine kot v primeru običajne prometne nesreče – zlasti do odškodnine za bolečine, ki ste jih utrpeli, in za stroške, povezane z vašo zdravstveno oskrbo (npr. stroški zdravil, rehabilitacije in prevoza v zdravstveno ustanovo, povezanega s to poškodbo). Vključuje tudi izgubo zaslužka ali poslabšanje družabnega življenja (trajne posledice). Navedeno odškodnino lahko najprej zahtevate od zavarovalnice odgovornosti vozila, ki je povzročilo nesrečo, pri čemer je v tem primeru odškodnina krita iz t. i. obveznega zavarovanja odgovornosti. Druga možnost je, da se odškodnina zahteva tudi od zavarovalnice zadevnega prevoznega sredstva (npr. avtobusa), ki je bilo udeleženo v nesreči, vendar ni bilo krivo, v okviru t. i. objektivne odgovornosti.

Kaj je mogoče izterjati iz obveznega zavarovanja odgovornosti?

Če ste se poškodovali v prometni nesreči, ki ni bila vaša krivda, ste lahko upravičeni do odškodnine za škodo na vozilu, ki je povzročilo nesrečo, odškodnine za materialno škodo (npr. poškodovana oblačila, telefon) in, če ste utrpeli telesno poškodbo, do odškodnine za telesno poškodbo. V primeru telesne poškodbe lahko zahtevate odškodnino za bolečine, ki ste jih do zdaj utrpeli, stroške zdravstvene oskrbe (zdravljenje, pot do zdravstvenih ustanov, stroški oskrbe nezavarovane osebe), izgubo zaslužka in v primeru trajnejših poškodb izgubo udobja.

Poškodba pri delu

Kaj pomeni nesreča pri delu?

Izraz “poškodba pri delu” pomeni vsako poškodbo zdravja delavca (vključno s smrtjo, če je primerno), ki nastane zaradi opravljanja delovnih nalog ali v zvezi z njimi. Nezgoda pri delu se lahko zgodi vsakomur, tudi tistim, ki opravljajo na videz povsem varno delo. Na primer, zvin gležnja, ki je posledica padca po stopnicah na poti v oddelek za trženje, je lahko nesreča pri delu.

Kaj pa nesreče na poti na delo in z dela? Kaj pa poškodbe med potovanjem na delo?

Če je do poškodbe prišlo le na poti na delovno mesto ali po odhodu z delovnega mesta po koncu delovnega časa, to ni povezano z opravljanjem delovnih nalog, zato se poškodba ne bo obravnavala kot povezana z delom. Po drugi strani pa, če se poškodba zgodi na poti na delovni sestanek ali neposredno na poti na delo, bo šlo za opravljanje delovnih nalog, zato obstaja povezava z opravljanjem dela in se te poškodbe lahko štejejo za povezane z delom.

Delodajalec ne želi izdati zapisnika o poškodbi pri delu ali ne želi začeti opravljati dela zaradi poškodbe pri delu? Nisem kršil varnosti pri delu. Ali mi lahko pomagate?

Na žalost so takšni primeri pri nesrečah na delovnem mestu precej pogosti. V tem primeru bomo poskrbeli za zastopanje s strani specializirane odvetniške pisarne, vzpostavili komunikacijo neposredno z delodajalcem in od njega zahtevali izdajo zapisnika o poškodbi. Nato bomo prevzeli vsa pogajanja z delodajalcem in zavarovalnico, da bi izterjali pravično odškodnino za vašo poškodbo pri delu.

Zdravniška napaka

Kaj pomeni non lege artis?

Praksa non lege artis ni dobesedno razložena ali opredeljena v nobeni zakonodaji. Na splošno pa se za non lege artis šteje ravnanje zdravnika, ki je v nasprotju s pravili iz Zakona o zdravstvenih storitvah in v nasprotju s strokovnimi standardi iz Konvencije o človekovih pravicah in biomedicini ali v nasprotju s splošnimi predpisi Češkega zdravniškega združenja ali pravili in statuti strokovnih združenj. Ali je neko dejanje non lege artis, tj. napačno ravnanje zdravnika, bo treba presoditi individualno, ob upoštevanju vseh vidikov primera. Na podlagi navedenega je torej jasno, da bodo imela izvedenska mnenja v tej skupini zadev ključno vlogo.

Sumim na zdravniško napako; kako naj ravnam? Ali imate izkušnje s takimi primeri in ali mi lahko pomagate?

Naša posebnost so primeri telesne poškodbe zaradi zdravniške napake. V teh primerih bomo sodelovali s sodnim izvedencem, ki bo na podlagi ustrezne medicinske dokumentacije preveril, ali je prišlo do zdravniške napake in ali je vaša poškodba neposredno vzročno povezana s to napako. Zagotovili vam bomo predano odvetniško pisarno in imeli točkovno oceno vaših bolečin, trajne okvare zdravja in drugih zahtevkov. Nato se bomo v vašem imenu začeli pogajati o odškodnini, najprej izvensodno, v primerih, ko druga stran ne bo pripravljena sodelovati, pa po sodni poti.

Katere posebne zahtevke imam za poškodbe, ki jih povzroči medicinski postopek?

V primerih napak pri zdravstvenem postopku ali zagotavljanju zdravstvene oskrbe lahko žrtve zahtevajo odškodnino za:

– Bolečina

– Stroški, povezani z zdravljenjem

– Izgubljeni dobiček

– Poslabšanje družabnega življenja

Pišite nam

Vaš zahtevek bomo brezplačno ocenili in se vam oglasili.

Izpolnite naš nezavezujoč obrazec in na kratko opišite svoj primer. Nato bomo brezplačno ocenili, ali imate pravico do odškodninskega zahtevka zaradi telesne poškodbe, se dogovorili o nadaljnjem postopku in celovito obravnavali zadevo v vašem imenu.