Hoppa till innehåll

Kompenzo

Flag_of_Sweden_Flat_Round_Corner-64x64
Car crash illustration

Trafikolycka

Har du eller någon i din närhet skadats i en oavsiktlig bilolycka som förare, passagerare eller fotgängare?
 
Car crash illustration

Vi har under flera års tid framgångsrikt hjälpt offer för trafikolyckor att få så hög ersättning som möjligt. På så sätt betalar våra kunder oss ingenting i förskott, och vi tar bara emot det överenskomna beloppet om vi lyckas.

Vi har en omfattande kunskap om dina rättigheter. Vi hjälper dig att effektivt få ut din rättmätiga ersättning från den obligatoriska ansvarsförsäkringen för det fordon som orsakade olyckan. Samtidigt kan vi vid behov ge dig omfattande representation inför brottsbekämpande myndigheter och i kontakten med ansvarsförsäkringsgivaren eller direkt med den vållande parten.

Vi hanterar varje ärende individuellt, diskret och med empati.
Vi hanterar alla typer av trafikolyckor, vi kan hjälpa dig med en olycka i en bil, på en motorcykel, på en cykel, men också i ett kollektivtrafikfordon. Vår mångåriga erfarenhet och vårt kontaktnät både i hemlandet och utomlands ser till att du får skälig ersättning för den smärta du har lidit eller för förlusten av en närstående.

Bilolycka

HAR DU FÅTT EN SKADA TILL FÖLJD AV EN OAVSIKTLIG BILOLYCKA AV NÅGON TYP AV FORDON? OAVSETT DU VAR FÖRAREN ELLER PASSAGERAREN, HAR DU RÄTT TILL ERSÄTTNING.

 

Om du har skadats som passagerare, tveka inte att kontakta oss, även om en närstående person var vållande. Om föraren är vållande till en trafikolycka och den skadade personen är passagerare har passageraren rätt till full ersättning från den vållande personens ansvarsförsäkring – ersättning är möjlig utan ytterligare bestraffning av den vållande personen.

Motorcykelolycka

HAR DU SOM MOTORCYKLIST DRABBATS AV EN MEDICINSK SKADA TILL FÖLJD AV EN OLYCKA SOM INTE BERODDE PÅ DIG? BEGÄRA ERSÄTTNING.

 

Trafikolyckor där en motorcyklist är inblandad har ofta dödlig utgång. Om du och/eller en närstående är inblandad i en situation där ni drabbats av allvarlig personskada eller dödsfall, kontakta oss. Vi erbjuder en kostnadsfri bedömning av om ditt skadeståndskrav är berättigat och hjälper dig genom hela ersättningsprocessen.

 

Var du passagerare vid olyckan? Vi kan hjälpa dig, även om den vållande personen var en närstående till dig. Vid bilolyckor har passageraren rätt till full ersättning från den vållande förarens obligatoriska ansvarsförsäkring, om föraren är vållande och den skadade personen är passagerare – ersättning är möjlig utan ytterligare bestraffning av den vållande föraren.

Skada som drabbat fotgängare

HAR DU SOM FOTGÄNGARE DRABBATS AV EN MEDICINSK SKADA TILL FÖLJD AV EN OLYCKA SOM INTE BERODDE PÅ DIG? FÅ ERSÄTTNING FÖR DINA SKADOR.

 

Trafikolyckor med skadade fotgängare är tyvärr vanliga och leder ofta till allvarliga personskador. Om du hamnat i en sådan situation, tveka inte att kontakta oss. Vi kan bedöma om du har ett giltigt skadeståndskrav och ge en uppskattning av det potentiella ersättningsbeloppet.

Trafikolycka utomlands

HAR DU FÅTT EN MEDICINSK SKADA TILL FÖLJD AV EN TRAFIKOLYCKA UTOMLANDS? OAVSETT OM DU VAR FÖRARE ELLER PASSAGERARE GÖR VI EN KOSTNADSFRI BEDÖMNING AV DITT SKADESTÅNDSKRAV.

 

Trafikolyckor utomlands är dessvärre en normal del av våra liv och många av dem leder tyvärr till personskador eller dödsfall. Om du har drabbats av en oavsiktlig bilolycka utomlands, tveka inte att kontakta oss för att se om du kan ha rätt till ersättning. Vi finns här för att hjälpa dig att försvara dina rättigheter.

Övriga olyckor

HAR DU RÅKAT UT FÖR EN SKADA SOM CYKLIST? HAR DU SKADATS I EN OLYCKA I KOLLEKTIVTRAFIKEN? DU HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING.

 

Cyklister eller scooterförare är ofta inblandade i trafikolyckor, ofta utan egen skuld, med svåra skador som följd. Om du eller någon av dina närstående råkar ut för liknande olyckshändelser, tveka inte att kontakta oss. Vi kan ge dig vägledning om dina rättigheter och fastställa vilka alternativ som står till buds.

 

Det är också möjligt att söka ersättning för personskador till följd av olyckor med kollektivtrafik (så som bussar, tåg, båtar, flyg osv.). I sådana fall har den skadelidande parten samma rätt till ersättning som vid en vanlig trafikolycka. Ta därför gärna kontakt med oss för en konsultation angående ditt skadeståndskrav. Vi erbjuder en kostnadsfri bedömning av din situation och hanterar hela ersättningsprocessen för din räkning.

Kontakta oss

Vi bedömer ditt skadeståndskrav kostnadsfritt och återkommer till dig.

Fyll gärna i vårt icke-bindande formulär och beskriv ditt ärende kortfattat. Vi gör sedan en kostnadsfri bedömning av om du har rätt till ersättning för personskada, kommer överens om hur vi ska gå vidare och hanterar ärendet på ett heltäckande sätt för din räkning.